Oud patriottenvaandel Sint Anne krijgt plek in Aerden Plaats

OUDE BILDTZIJL - Het patriottenvaandel dat in 1785 is uitgereikt aan het excercitiegenootschap van St. Annaparochie verhuist naar de Aerden Plaats in Oude Bildtzijl. In St. Anne zelf was geen geschikte plek te vinden.

Tijdens de vierde Engelse oorlog 1780-1784 werden in Nederland zogenoemde patriottisch gezinde excercitegenootschappen opgericht.

De leden, burgers, oefenden met geweren, snaphanen met bajonet. Dergelijke genootschappen van bewapende burgers hadden als doel om de ‘ware vrijheid’ te verdedigen.

Ook op het Bildt werden drie genootschappen opgericht. Op 28 maart 1785 marcheerden onder leiding van Hendrik Mijntjes en zijn zwager Hoite Peizel de genootschappen van Vrouwbuurt en St. Anne naar St. Jacob voor een gezamenlijke oefening.

Bij zo’n genootschap hoorde een vaandel en die werden op 28 maart ook uitgereikt. Jan Roorda, statenlid voor het Bildt, schonk het genootschap van Sint Anne het vaandel.

Aan de ene kant: ‘Met Hart en Hand voor 't Vaderland’ en de andere kant ‘Met Zwaard en Schild voor 't vrije Bildt’. Hoite Peizel, commandant, bedankte hem uitvoerig. Het vaandel is bewaard gebleven.

R. Wijmenga uit Oude Bildtzijl schonk het in 1915 aan de gemeente het Bildt. Eind 2017 gaf de gemeente het in bruikleen aan de Van Harenskerk.

De Plaatselijke Commissie van de kerk kon echter geen geschikte plek vinden. In overleg met gemeente Waadhoeke, Stichting Alde Fryske Tsjerken als eigenaar van de Van Harenskerk, de Plaatselijke Commissie en Stchting de Aerden Plaats is toen besloten om om het vaandel in de Aerden Plaats in Oude Bildtzijl tentoon te stellen.