Illegaal vissen op wolhandkrab: Wapens, geld, netten en apparatuur in beslag genomen, vier aanhoudingen

BERLTSUM - Vier inwoners uit gemeente Waadhoeke zijn begin november aangehouden omdat ze worden verdacht van het illegaal vissen op wolhandkrabben.

Politie, Sportvisserij Fryslân en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit hebben na een kort maar intensief onderzoek begin november in Berltsum drie verdachten aangehouden. Een vierde verdachte werd een dag later uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring op het politiebureau.

De krabben werden met behulp van speciale netten in een groot deel van Noordwest-Friesland gevangen. Daarbij werd gebruik gemaakt van zowel voer- als vaartuigen. De gebruikte netten waren afkomstig uit het buitenland en mogen niet in Nederlandworden gebruikt. De krabben werden doorverkocht. In Friesland mogen alleen leden van de Friese Bond voor Binnenvissers op deze krabbensoort vissen.

Wapens

Bij de 54-jarige hoofdverdachte werden naast een grote hoeveelheid netten en fuiken ook vier (jacht)vuurwapens en een zeer omvangrijke eierverzameling in beslag genomen van meer dan 650 eieren.

De verdachte was niet in het bezit van een jachtakte en mocht dus niet over de wapens met bijbehorende munitie beschikken. Ook de verzameling eieren was illegaal, veel van de eieren zijn van beschermde diersoorten.

Maximaal 6 jaar celstraf

Drie verdachten worden verdacht van het plegen van een economische delict en riskeren een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, een taakstraf of een boete van maximaal 83.000 euro.

Tegen de hoofdverdachte, die ook in 2015 werd aangehouden voor een soortgelijk feit, zal tevens proces verbaal worden opgemaakt voor verboden wapenbezit en het bezit van producten afkomstig van beschermde diersoorten. De door verdachten gebruikte netten en een boot zijn ook inbeslaggenomen.

Paling

Behalve wolhandkrabben namen de verdachten ook palingen mee als deze achterbleven in de uitstaande krabbennetten. Ook deze palingen werden verkocht, onder meer aan de vierde verdachte die op het bureau werd ontboden voor het afleggen van een verklaring.

Dit is allemaal in beslag genomen:

 • 28 speciale krabbenvallen/netten
 • 1 boot (5 meter)
 • 4 vuurwapens bestemd voor de jacht met munitie
 • 1 mobiele telefoon
 • 25 Vis/Aalfuiken
 • 800 meter staande netten (8 stuks)
 • 1 kist met zogenaamde aaldobbers
 • 4 Waad/duikpakken
 • 3 (vis)bewaartonnen
 • weegapparatuur
 • 650 eieren
 • 180 euro in contanten
 • losse netten