‘Voltooid leven’ onderwerp gespreksavond in Sexbierum

SEXBIERUM - Het is momenteel een onderwerp waar veel over wordt gesproken: ‘Voltooid leven: zelfverlies en zelfbeschikking in de moderne ouderdom’. Het staat ook centraal op een themaavond die donderdag 29 november wordt gehouden in De Terskflier in Sexbierum.

De Werkgroep Thema-avonden Barradeel heeft voor deze avond twee sprekers uitgenodigd: Kirstin Eisinger Jalink, specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn (huisartspraktijk Tzummarum) en Wypkje Wijbenga, als pastor verbonden geweest aan woonzorgcentrum Bloemkamp te Bolsward.

Als niemand meer op je zit te wachten, als je geen doelen meer hebt om te verwezenlijken, als steeds meer vrienden en familieleden wegvallen, als je steeds minder zelf kunt en je steeds meer afhankelijk wordt van anderen, is het leven dan nog wel de moeite waard?

Euthanasie

In politiek Den Haag wordt gewerkt aan een wet die het (onder voorwaarden) mogelijk moet maken dat ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. De discussie hierover zal in de komende jaren zeker nog verder gevoerd worden.

Op de avond in Sexbierum zal dit thema van verschillende kanten belicht worden. De politieke discussie over het wetsvoorstel en de verhouding tot de bestaande euthanasiepraktijk zullen zeker aan de orde komen, maar ook wat mensen nu precies kunnen bedoelen als ze hun leven ‘voltooid’ noemen, en wat dat betekent voor de mensen om hen heen.

Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot circa half tien.

Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij, maar er staat een collectebus bij de uitgang voor de kosten van de avond.

De organisatie is in handen van de Werkgroep Thema-avonden Barradeel. Dit is een gezamenlijk initiatief van de protestantse (PKN) gemeenten in de voormalige burgerlijke gemeente Barradeel.