WoonFriesland en Humanitas van start Vrijwillige en laagdrempelige hulp voor huurders

FRANEKER - WoonFriesland en Humanitas gaan samenwerken om huurders te helpen bij onder andere thuisadministratie, eenzaamheid en ondersteuning bij toenemende digitalisering.

Soms kunnen huurders wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij lezen en schrijven, bij computerwerk, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Maar ook bij het op orde brengen en houden van hun thuisadministratie, of bij eenzaamheid of verlies. Humanitas is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers en die net als WoonFriesland in de hele provincie actief is.

Vrijwillig en laagdrempelig

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland over de samenwerkting: ,,Er komt hiermee extra, laagdrempelige ondersteuning beschikbaar voor huurders die dat nodig hebben. Altijd op vrijwillige basis en zonder kosten”.

Via de website maar ook bijvoorbeeld als wijkconsulenten en buurtbeheerders signalen krijgen, worden huurders actief geïnformeerd over de mogelijkheden die Humanitas biedt. Zij kunnen hiervan zonder tussenkomst van WoonFriesland gebruik maken. Van een terugkoppeling of verantwoording aan WoonFriesland is geen sprake.

Unieke samenwerking

Het is de eerste keer dat Humanitas en een woningcorporatie in Noord-Nederland zo intensief gaan samenwerken. Ook Bert van Krieken, bestuurslid van Humanitas is enthousiast over de samenwerking: ,,Door de samenwerking neemt het bereik van Humanitas aanzienlijk toe. Onze vrijwilligers kunnen nu hulp bieden aan huurders die eerder niet op de hoogte waren van onze mogelijkheden, maar wel degelijk behoefte hebben aan ondersteuning.”