Uitnodigend schoolplein voor Mooitaki en Martenaskoalle

BITGUMMOLE - De leerlingen van de brede basisschool in Bitgummole, die onderdak biedt aan Mooitaki en de Martenaskoalle, namen donderdag het nieuwe schoolplein in gebruik. Het ruime plein nodigt uit om zelf te ontdekken, er zijn toestellen geplaatst waarbij de kinderen hun fantasie kwijt kunnen en waarbij ze zelf bewegingen kunnen ontdekken.

Ook is er belijning op het schoolplein en komt er nog meer belijning bij. Bij de onderbouw is rond de zandbak een rotonde gemaakt, er zijn parkeerplaatsen voor de driewielers en de skelters en langs de rotonde zijn een pompstation en een bushalte te vinden.

Samen met de kinderen verrichtte Raynaud Ritsma, bekend van de band Vangrail en van het televisieprogramma Tsjek van Omrop Fryslân de openingshandeling, het onthullen van een bord met daarop de namen van de donateurs.

Meer hierover in de Franeker Courant van 28 november