Empatec samen met Wetterskip in leerwerkbedrijf

FRANEKER - Wetterskip Fryslân, Empatec en Caparis willen samenwerken in de vorm van een leerwerkbedrijf groenonderhoud en exotenbestrijding. De samenwerking houdt in dat medewerkers van Empatec en Caparis onderhoud gaan uitvoeren. Tientallen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen op termijn op deze manier aan een betaalde baan komen.

Oeds Bijlsma, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân: ,,Empatec en Caparis hebben expertise in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wij hebben het werk dat past bij deze mensen. We werken inmiddels al een aantal jaren samen. Door onze krachten te bundelen en voor deze vorm van samenwerken te kiezen, kunnen we een grote groep mensen continuïteit in werk bieden.’’

De medewerkers worden onder meer ingezet voor maai- en snoeiwerkzaamheden, bestrijding van distels en berenklauwen en het verwijderen van woekerplanten uit sloten en vaarten.