Sijbe Knol derde op lijst voor FNP bij Statenverkiezingen

WURDUM - Sijbe Knol uit Sint Annaparochie staat als derde op de kieslijst van de FNP voor de Statenverkiezingen. Gerben van der Mei uit Tzummarum bezet de zevende plek. Johannes Kramer is lijsttrekker.

Sijbe Knol diende vrijdagavond tijdens de ledenvergadering een amendement in over de huisvesting van tijdelijke werknemers. Zijn voorstel om deze alleen wonende werknemers onder te brengen in bijvoorbeeld leegstaande, maar kwalitatief goede woningen in het buitengebied of op het erf van de werkgever, kreeg brede steun van de leden.

Het voorstel wordt dan ook verwerkt in het verkiezingsprogramma. De FNP wil hiermee voorkomen dat deze tijdelijke werknemers zich vestigen in courante woningen in dorpskernen.

In september al is Gerben Gerbrandy gekozen als senator voor de FNP in de Eerste Kamer, Bram Bonnema uit Franeker is lijsttrekker voor de verkiezingen van Wetterskip Fryslân.