Landelijk onderzoek: medewerkers bibliotheken Noord Fryslân meest deskundig

FRANEKER - Een dikke pluim voor de medewerkers van Bibliotheken Noord Fryslân. Uit een landelijk onderzoek naar klanttevredenheid deze zomer blijken zij hoger dan gemiddeld te scoren. Voor wat betreft deskundigheid scoren ze landelijk gezien zelfs het best.

Uit het onderzoek blijkt dat de algemene tevredenheid over Bibliotheken Noord Fryslân zeer hoog is en zelfs hoger dan gemiddeld. Op verschillende aspecten van de dienstverlening wordt Bibliotheken Noord Fryslân hoog gewaardeerd, zoals de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers en de snelheid waarmee reserveringen worden geleverd.

Bibliotheken Noord Fryslân staat in Nederland op nummer één en is best practice voor andere bibliotheken wat betreft de deskundigheid van de medewerkers en staat in de top drie als het gaat om klantvriendelijkheid.

Bibliotheken Noord Fryslân heeft dertien vestigingen en één uitleenpost. Er zijn bibliotheken op Vlieland, Ameland Nes, Ameland Hollum (uitleenpost) Terschelling en Schiermonnikoog en in Harlingen, Franeker, St.- Annaparochie, Dronryp, Dokkum, Kollum, Buitenpost, De Westereen en Surhuisterveen.

Aandachtspunten

Toch zijn er ook enkele aandachtspunten. Zo blijven de ontspannende activiteiten en de activiteiten op het gebied van kunst achter op het landelijk gemiddelde. Ook de mogelijkheid om de bibliotheek als ontmoetingsplek te gebruiken kan volgens de panelleden nog verbeterd worden.

Bij de nieuw in te richten bibliotheken let BNF meer op de verblijfsfunctie. Er wordt ingezet op verblijfsgemak met bijvoorbeeld comfortabel meubilair, gezellige leeshoekjes en goede werkplekken.

In de bibliotheken die al opnieuw zijn ingericht, wordt gekeken of er meer ruimte gecreëerd kan worden waar bezoekers ongestoord kunnen zitten. Daarbij hoort ook lekkere koffie. In Harlingen wordt met ingang van het nieuwe jaar de horeca professioneel verzorgd. In de overige vestigingen staat altijd koffie en thee klaar voor bezoekers.

Educatieve taken

In de beleidsperiode 2019 – 2022 stemt Bibliotheken Noord Fryslân haar activiteiten meer af op haar maatschappelijke en educatieve taken en de visie zoals beschreven in haar beleidsplan 2019 -2022.

In 2017 toonde onderzoek aan dat er niet genoeg gebruik werd gemaakt van de avondopenstelling. De openingstijden zijn daarom in 2018 bijgesteld. In de winter van 2017 is een zondagsopenstelling in de vestiging Dokkum ingesteld. Dit onderzoek loopt nog. Als alternatief voor het wel kunnen inleveren van boeken bij een gesloten bibliotheek, wordt bekeken of het zinvol en mogelijk is om een boekenbrievenbus te plaatsen.

Samenwerking

Bibliotheken Noord Fryslân werkt samen met Boekhandel van der Velde om zo snel mogelijk de meest actuele boeken in de bibliotheek te krijgen. Nieuw verschenen boeken kunnen binnen één week in de bibliotheek beschikbaar zijn. Leden kunnen ook zelf aanschafverzoeken doen; deze worden altijd gehonoreerd.