Kerstzang in Andreaskerk Wijnaldum

Bekende Advents- en Kerstliederen klinken 9 december in de Andreaskerk in Wijnaldum tijdens de kerstsamenzang. De samenzang wordt begeleid door Bouwe Tjallingii op het Van Dam orgel. In de pauze is er koffie en thee met wat lekkers. De avond begint om 19.00 uur, er is een collecte.