Luchtig stationspaviljoen en groen stationsgebied Franeker

FRANEKER - Het stationsgebied moet een overzichtelijk geheel worden en meer uitstraling krijgen. Nu is het een pover en rommelig geheel volgens architect Aad Hoogeveen.

Een luchtig paviljoen met het station een stadsere uitstraling geven, het plein ervoor biedt ruimte aan drie bussen en er is plaats voor taxi’s en auto’s die halen en brengen. In 1973 is het oude stationsgebouw gesloopt. Het paviljoen krijgt de uitstraling van een stationsgebouw zoals het er vroeger uit zag met de voorzieningen van nu.

Rommelig

Zoals het nu ingericht is, is het een rommelig gebied met op verschillende plaatsen automaten, prullenbakken en afdakjes. Een onsamenhangend geheel. De bedoeling is dat het nieuwe gebouw een open gebouw wordt, een soort afdak waaronder alles wordt samen gebracht en waaronder een wachtruimte wordt gesitueerd.

Het moet ook plaats bieden aan de brievenbus die nu nog naast de weg staat. Dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op. In het midden komt een poort naar de perrons.

Parkeren

Parkeren is in de huidige situatie een probleem, het terrein staat vaak vol en automobilisten parkeren dan in de woonwijk. Het parkeerterrein zal ook heringericht worden en zal iets meer ruimte bieden. De fietsenstalling wordt uitgebreid, er komen 144 plaatsen bij. Ook zal de verlichting onder handen worden genomen: die brandt nu constant zal worden voorzien van bewegingsdetectie.

Groen

Het hele stationsgebied krijgt een veel groenere aanblik, de auto’s parkeren tussen het groen op een driehoekige parkeerplaats en de fietsenstalling wordt aan het zicht onttrokken door een groene haag.

Op de A.M. van Schurmansingel komt een apart fietspad, gescheiden van de rijbaan. Ook zal de kruising van de Jan Stapertlaan met de A.M. van Schurmansingel en de Tzummerweg worden aangepakt. De kruising zal smaller worden en voorzien worden van graskeien die benut kunnen worden door groot vrachtverkeer wat moeite heeft de draait te maken. Vooral de knik van de Tzummerweg naar de Jan Stapertlaan is in de huidige situatie onhandig.

Er moet een herinrichting komen met meer kwaliteit met oog voor alle verkeersdeelnemers. ‘Het vertrekpunt is een fraai, maakbaar en realistisch ontwerp zodat een mooi, spraakmakend en majeur project in Franeker kan worden neergezet’ zo is in de presentatie te lezen.