Nieuwe prestatieafspraken huurwoningen in Waadhoeke

FRANEKER - Waadhoeke, Accolade, Huurdersvereniging Franeker, Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad hebben woensdag prestatieafspraken getekend. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over onder meer betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en zorg vastgelegd.

Wethouder Nel Haarsma tekende de afspraken voor Waadhoeke. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken.