‘Moaie Fryske Top 100’ als eerbetoon aan werk Roel Slofstra uit Ried

RIED - Zanger-muzikant en liedjesschrijver Roel Slofstra uit Ried wordt 19 februari 80 jaar. Slofstra legde in 1969 – volgend jaar dus 50 jaar geleden – als ‘oertroubadour’ met zijn elpee ‘In spyltuech bin ik’ de grondslag voor de Friestalige lichte muziek. Beart Oosterhaven uit Wjelsryp heeft de ‘Moaie Fryske Top 100’ samengesteld, om Slofstra alvast te eren en stil te staan bij zijn grote verdiensten voor de Friestalige lichte muziek.

Het viel Beart Oosterhaven, musicografisch medewerker van de Fryske Akademy, namelijk op dat in de Fryske Top 100 zoals Omrop Fryslân die elke december op Oudejaarsdag uitzendt, de laatste jaren helemaal geen nummers van Roel Slofstra meer zijn te vinden. En dat, terwijl Slofstra door de jaren heen maar liefst 13 albums heeft uitgebracht, aldus Oosterhaven.

Het ,,hoogstaande en zeer verzorgde werk’’ van Roel Slofstra nogmaals onder de aandacht brengen, was dus de tweede reden voor Beart Oosterhaven om een alternatieve, Friese Top 100 samen te stellen. In die Top 100 wordt tien procent van de liedjes vertolkt door de Friese oertroubadour zelf. De andere 90 liedjes liggen, wat stijl, sfeer en aankleding betreft, min of meer in het verlengde van Roel Slofstra's werk.

,,Op sa’n wize is in foech stalekaart ûntstien fan wat oft in heale iuw Fryske lichte muzykproduksje (1969-2019) oan moaie útkomsten oplevere hat.’’

,,Der is útsoarte alhielendal gjin beswier tsjin, dat de stimmers foar de gongbere Fryske Top 100 2018 fan Omrop Fryslân har de kommende tiid méi ynspirearje litte troch de no ferskynde Moaie Fryske Top 100 2018-2019’’, aldus Beart Oosterhaven. De ‘Mooie’ Friese Top 100 is hier te vinden