Waadhoeke laat historische waarde onderzoeken van met sloop bedreigde werf Franeker

Waadhoeke schakelt het Steunpunt Monumentenzorg Friesland in om de cultuurhistorische waarde vast te stellen van de 150 jaar oude gebouwen van Draaisma in Franeker. De scheepswerf aan het Vliet wordt bedreigd met sloop.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op LC.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op LC.nl