Raad akkoord met verdeelsleutel voor vijf ton cultuurgeld

FRANEKER Aan de hand van ‘de drie o’s’ gaat Waadhoeke de pot met 512.000 euro verkregen Rijksgeld verdelen over het cultuurveld in de gemeente. Donderdag stemde de raad in met de aanvliegroute van het college.

Overleven, overbruggen en opstarten zijn de belangrijkste pijlers uit het voorstel, dat unaniem werd aangenomen.

Vanuit het Rijk ontving de gemeente ruim een half miljoen euro, juist bedoeld voor de noodlijdende cultuursector. Er was echter nog geen verdeelsleutel voor dit geld.

Eerder werd al bekend dat een groot deel hiervan -187.000 euro- naar De Koornbeurs gaat om de gaten in de begroting te stoppen. Donderdag werd juist gesproken over de vele andere verenigingen en instellingen in Waadhoeke.

Daarvoor worden twee bedragen ter beschikking gesteld: een ton voor het kopje ‘opstarten’, 30.000 euro voor het punt ‘overbruggen’.

Wethouder Dijkstra benadrukte dat er, met uitzondering van De Koornbeurs, geen enkele culturele instelling of vereniging financieel dusdanig in de problemen is geraakt dat het bestaan ervan bedreigd werd.

Maar juist om wel de verbinding met de leden te houden, kunnen verenigingen een aanvraag doen bij de gemeente. In het voorstel spreekt het college van een zogenaamde ‘verbindingsbijdrage’. Hoe deze in te zetten, is aan de verenigingen zelf. Hiervoor is de genoemde 30.000 euro beschikbaar gesteld.

De exacte regeling hiervoor wordt nog uitgewerkt. Als het aan Dijkstra ligt, krijgt deze snel vorm en moet het niet moeilijk zijn om een aanvraag te doen: ,,Hoe yngewikkelder ‘t wy dy meitsje, hoe langer it duorret. Dat wolle wy no krekt net”, zo benadrukte hij. Dijkstra roept culturele clubs op zich te melden. Kanttekening: het gaat om clubs waar Waadhoeke een bestaande subsidierelatie mee heeft. Per instelling is er- mede afhankelijk van het aantal leden- een bedrag van 200 tot 2000 euro beschikbaar.

Voor de doorkijk naar het nieuwe seizoen -de ‘o’ van ‘Opstarten hoort hier bij- wordt een ton vrijgemaakt. ‘Dat financiële steun gewenst is bij het kunnen organiseren en uitvoeren van startactiviteiten en -acties die het culturele veld weer zichtbaar moeten maken bij een breed publiek, bij potentiële nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers’, zo valt te lezen in het voorstel. Belangrijk eerste onderdeel: een cultuurplatformbijeenkomst op 23 juni. Dit overleg moet duidelijk maken waar financiële ondersteuning nodig is en kan partijen met elkaar in contact brengen.

Voor mogelijk onvoorziene kosten, reserveert het college nog eens 75.000 euro. Er blijft dan nog 120.000 over van de totale rijkscompensatiebijdrage. Dit bedrag is nog niet bestemd.