Arcadia, het vervolg op Culturele Hoofdstad 2018

REGIO De organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia. Dit vervolg op LF2018 bestaat uit een honderd dagen durend cultureel programma, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de toekomst van mienskip, landschap en erfgoed. Arcadia 2022 duurt van 7 mei tot en met 14 augustus 2022.

Driejaarlijks evenement

Arcadia trapt het driejaarlijks terugkerend vervolg af met onder meer grote projecten als BOSK, PARADYS en IIS, aangevuld met een breed cultureel programma. Net als in 2018 wordt samengewerkt met internationale en lokale makers. Sjoerd Bootsma, artistiek leider: ,,Arcadia gaat over hoe we onze omgeving kunnen doorgeven als - zoals Friezen dat in het volkslied zo mooi bezingen - it bêste lân fan d’ ierde. Over hoe we goede voorouders zijn en een toekomstbestendige erfenis nalaten. Om daar een antwoord op te vinden vragen we kunstenaars om samen met de mienskip nieuwe perspectieven te schetsen voor een gezonde mienskip in een duurzame wereld.”

BOSK is een traag bewegende kunstinstallatie, een langzaam wandelend bos van vijftienhonderd grote en kleine bomen, dat honderd dagen lang door de straten van Leeuwarden trekt. De pleinen zijn de open plekken in het bos, die worden opgeluisterd door culturele activiteiten die het verhaal van het wandelende bos versterken. BOSK vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. Om andere keuzes te maken in de vergroening van onze publieke ruimte, en in de wereld meer bomen aan te planten om zo de klimaatcrisis te helpen keren. Daarnaast is het bos de aanjager van allerlei groene initiatieven in het centrum en de buitenwijken van Leeuwarden, en in de provincie Fryslân. Dit autonome kunstwerk is geïnitieerd door wijlen Joop Mulder (Sense of Place) en bedacht door Bruno Doedens (SLeM) in nauwe samenwerking met Arcadia.

Voor PARADYS maken zo’n vijftien tot twintig internationaal gerenommeerde beeldend kunstenaars nieuw werk om een ander verhaal te vertellen over het Parklandschap Oranjewoud.

Bewoners en betrokkenen worden tijdens IIS aangespoord om in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk. Het project IIS gaat over klimaatverandering en de gevolgen daarvan op (het ontbreken) van de zo bekende ijsvloeren in de provincie. Want in 2022 is het alweer 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht werd geschaatst. De vele ijsverenigingen in Fryslân kampen met ‘ijsbanen’ die door de opwarming slechts dat eenzame, altijd klaarliggende stukje groen zijn, dat elke winter weer onder water staat. Met IIS wordt de gemeenschapszin van de inwoners van de Friese dorpen en steden aangesproken om met elkaar, makers en denkers, te besluiten hoe zij hun toekomst willen zien en daaraan bij te dragen.

Nog meer cultuur

Naast bovengenoemde projecten bestaat het programma uit tal van culturele projecten die thema’s als eenzaamheid, duurzaamheid, geschiedenis en maatschappij beetpakken. Zo komt er een uitgebreid podiumkunstenprogramma waarin (inter)nationale makers samenwerken met lokale gemeenschappen om regionale issues bespreekbaar te maken. Ook leggen een aantal programmaonderdelen de focus op cultuur als middel tegen eenzaamheid, en is er een bijzonder project dat samen met inwoners de geschiedenis van Leeuwarden ontleedt. Daarnaast worden op diverse niveaus scholen betrokken.

Arcadia zal daar de komende maanden druppelsgewijs meer informatie over delen.