Waadhoeke helpt dorpsbelangen met digitaal jaarvergaderen via Zoom

Dronryp had afgelopen maandag de primeur in Waadhoeke. Daar hield dorpsbelang voor het eerst in coronatijd een algemene ledenvergadering. Digitaal via Zoom met Rypsters thuis achter een schermpje. De gemeente gaat andere dorpen helpen het ook zo te doen.

Dorpsbelangvoorzitter Peter Tanghe zat maandagavond met een medebestuurslid bij stichting Doarpswurk in Raerd tegen een camera te praten. Thuis in Dronryp zaten tientallen dorpsgenoten achter een schermpje mee te vergaderen.

De ondersteuningsorganisatie voor dorpen hielpen de Rypster dorpsbestuurder om na een dik jaar coronastilte toch de belangrijkste zaken weer te kunnen bespreken met de leden op de jaarvergadering.

Zo was er een bestuurswissel, een financieel verslag van de penningmeester, de kascommissie kwam in actie en Tanghe vertelde over nieuwste ontwikkelingen van woningbouw, glasvezel en energieplannen.

Haakje in coronareserves

Bert Vollema, fractievoorzitter van de FNP haakte ook aan als betrokken volksvertegenwoordiger. Hij vond de aanpak zo mooi dat hij donderdagavond tijdens de raad in Waadhoeke pleitte andere dorpen ook te helpen met het organiseren van een digitale algemene ledenvergadering. ,,Kin de gemeente de doarpen net stypje om gearkomsten te organisearjen by Doarpswurk?

Wethouder Caroline de Pee was gelijk enthousiast over de suggestie van de FNP. Ze denkt nog wel wat budget te kunnen vinden. ,,Dit gaat niet in de papieren lopen, er is vast een haakje in de coronareserves.” Waadhoeke gaat de dorpen actief de service aanbieden.