Waadhoeke: Geen zorg over impact Schenkenschans

Waadhoeke ziet geen reden tot zorg over de ontwikkelingen op het industrieterrein Schenkenschans in Leeuwarden.

Dat laat het college weten in het antwoord op vragen van de VVD-fractie over de mogelijke bouw van een biogasinstallatie op het terrein, en de impact daarvan op de aangrenzende Waadhoeke- dorpen Marsum, Deinum, Ritsumasyl, Boksum en Blessum.

Waadhoeke heeft de afspraak met buurgemeente Leeuwarden om elkaar te informeren over grensoverschrijdende ontwikkelingen. Op de Energie Campus zijn inmiddels meerdere bedrijven gevestigd.

Zonneveld en gasinstallatie

Eind dit jaar wordt een zonneveld op de bult van de campus gemaakt en er is een vergunning aangevraagd voor een biogasinstallatie.

Waadhoeke zegt dat de provincie de mogelijke milieueffecten daarvan heeft laten beoordelen. Het college zegt daarover: ,,Hieruit blijkt dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dan wel voor de fysieke leefomgeving zal hebben.”