Proeftuin voor aanpak 'nat zwerfafval' in Harlingen

De gemeente Harlingen wil binnen vijf jaar ‘de schoonste stad aan het Wad’ worden. Ze maakt daarom werk van het terugdringen van zwerfafval.

Inwoners, scholieren, bedrijven, evenementenorganisaties en toeristen moeten zich meer bewust worden van het verspreiden van afval. Vanwege de hoeveelheid water wordt speciaal aandacht besteed aan het beperken van ‘nat afval’.

De aanpak van zwerfafval in en op het water vereist innovatieve oplossingen. Harlingen ziet voor zichzelf een rol weggelegd als proeftuin op dit gebied.