Sexbierum en Wijnaldum willen toeristen trekken met een nieuw wandelpad door de Riedpolder

Wijnaldum en Sexbierum willen graag meer recreanten trekken. Een nieuw pad, It Spoarpaad dwars door de Riedpolder, moet wandelaars naar de dorpen lokken.

Wijnaldum zette het in 2019 in de dorpsvisie: het dorp moest aantrekkelijker worden voor kleinschalig toerisme. Dorpsbewoners kwamen met het idee voor een wandel- en fietspad door de Riedpolder naar Sexbierum en Pietersbierum.

Dorpsbelang Wijnaldum zocht contact met zijn evenknie in de buurdorpen. Samen zochten ze contact met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Inmiddels ligt er een plan voor It Spoarpaad.

Via een brug over de Ried loopt de nieuwe route naar het Waddenglasgebied. Die grond is al in eigendom van de gemeente Waadhoeke. Het pad loopt langs de Seisbierrumer Opfeart en komt uit bij de nog aanwezige spoorbrug van Sexbierum. De werkgroep vanuit de dorpsbelangen concludeert dan ook opgetogen: Het pad ligt er al.

Uitzichtpunt

Om de route toegankelijk te maken voor alle bewoners en toeristen zal er verharding nodig zijn. Ook leeft de wens om de route aan te kleden met belevings- en rustpunten, vissteigers en joggingtoestellen. Er zou een uitzichtpunt moeten komen op het landhoofd van de oude spoorbrug. Bermen moeten insecten lokken door ze in te zaaien met kruidenmengsels.

Het dorpsbelangbestuur van Sexbierum legt de ideeën voor aan het dorp en is benieuwd wat de inwoners vinden van de vorderingen en plannen.