Franeker krijgt twee nieuwe schoolgebouwen

Franeker krijgt twee nieuwe scholen. Voor de RK-basisschool De Kabas wordt een nieuw onderkomen gebouwd en CSG Anna Maria van Schurman (AMS) krijgt nieuwe gebouwen.

Waadhoeke heeft een tijdelijke projectorganisatie opgetuigd om de twee bouwplannen te begeleiden. In december heeft de gemeenteraad het onderwijshuisvestingsplan vastgesteld. Hoogste prioriteit kregen de beide scholen in Franeker.

De middelbare school Anna Maria van Schurman aan de Cort van der Lindenstraat krijgt (gedeeltelijk) vervangende nieuwbouw. De Kabas aan de Tuinen zit al lang in een te krappe jas en heeft een nieuw gebouw nodig.

De projectorganisatie gaat onderzoeken of een gezamenlijke ontwikkeling van De Kabas en AMS mogelijk is. De gemeente verwacht dat het hele traject van plannenmaken en bouwen zo’n 3,5 jaar kost. Het streven is om energieneutrale gebouwen neer te zetten.