Bezwaarmakers afvaloven Harlingen vangen bot

De Raad van State in Den Haag verwijst een bezwaar van omwonenden van de reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen naar de prullenbak.

Het bedrijf heeft een noodvoorziening aangebracht voor als het bij oververhitting met de stoompijp dreigt mis te gaan. Volgens de bezwaarmakers had Omrin een nieuwe milieueffectrapportage moeten laten opstellen. De Raad van State oordeelt dat dit niet nodig was.

De kwestie draait om een nieuwe opstartleiding, een soort by-pass die alleen bij nood wordt gebruikt als de stoompijp in de ketel knapt en de temperatuur oploopt naar boven de 210 graden. Dan moet het doekenfilter eruit en de hele installatie binnen twee uur stilgelegd. Tijdens het opstarten wordt vervolgens van de nieuwe leiding gebruik gemaakt.

De Raad van State spreekt van ,,een zeer uitzonderlijke situatie’’. In de voorwaarden heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân expres vermeld dat de leiding alleen als noodvoorziening mag worden gebruikt.