Franeker speeltuinen krijgen upgrade: ‘Er is straks voor elk wat wils’

FRANEKER De speeltuinen aan de Groen van Prinstererlaan en aan de Feikemastraat in Franeker krijgen een flinke facelift. De kleine speeltuin aan de Feikemastraat zal voorzien worden van nieuwe speeltoestellen, de grote aan de Groen van Prinstererlaan zal omgetoverd worden tot een beweeg- en ontmoetingstuin. De gemeente steunt met 30.000 euro subsidie de fraaie plannen.

Buurtvereniging Het Oosten is opgetogen over de plannen. ,,De speeltuin aan de Groen van Prinstererlaan is een ontmoetingsplek voor de hele buurt. We vieren daar – buiten coronatijd – altijd onze buurtfeesten, er staat dan een grote feesttent op het voetbalveld. We hebben daar altijd veel activiteiten, zo houden we er kaatswedstrijden en met Pasen komt de paashaas voor de kinderen. Met de nieuwe plannen moet het een nog mooiere ontmoetingsplek voor jong en oud worden. Er komen nieuwe speeltoestellen, er komt een jeu de boules-baan en een pluktuin. Daarmee wordt het weer echt het hart van de buurt, de tuin moet een plek voor ons allemaal worden”, vertelt Hans van Esschoten van de buurtvereniging.

Vervanging

,,De speeltoestellen zijn allemaal aan vervanging toe. De opknapbeurt stond hoog op het verlanglijstje van onze buurtvereniging. We hebben een plan gemaakt samen met leveranciers en met de gemeente. Het is een prachtig plan geworden. De gemeente heeft erg goed meegedacht en we zijn erg blij met de toegezegde subsidie. We gaan fondsen en bedrijven in de buurt aanschrijven en proberen zo het benodigde geld binnen te halen. We hopen dat we over een maand of drie kunnen kijken wat er haalbaar is. Ook proberen we zelf via acties meer geld te genereren. Lastig, maar ook een uitdaging in deze tijd. De sponsorloop is geschrapt, maar bijvoorbeeld een puzzeltocht op de fiets waarbij ieder op zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo de tocht aflegt, is wel mogelijk. Zo kijken we naar alternatieve acties. Net als vorig jaar zal de paashaas wel komen, maar wat meer afstand houden.”

Het speeltuintje aan de Feikemastraat is een speeltuin hoofdzakelijk bedoeld voor peuters: ,,Daar zijn de toestellen aan vervanging toe. Die wordt opgeknapt, maar de indeling verandert verder niet.”

Voorbereidingen

De grote speeltuin aan de Groen van Prinstererlaan was een klassieke speeltuin met een voetbalveld ernaast: ,,Zo’n anderhalf tot twee jaar geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen en zijn de eerste gesprekken gevoerd. De nu toegezegde subsidie is een mooie stap naar een nieuwe speeltuin. De gemeente heeft op een hele leuke manier meegedacht, het idee van een pluktuin komt van de gemeente. Er zal beplanting komen met struiken en planten die eetbare vruchten leveren. De gemeente had al ervaring met dergelijke pluktuinen en kwam met een mooi plan. Het wordt een onderhoudsvriendelijk geheel; het snoeiwerk kunnen we prima met een groepje buurtbewoners doen. Daarnaast zal de drainage worden aangepakt en zal er een jeu de boules-baan gerealiseerd worden, op het voetbalveld zullen betere doeltjes geplaatst worden. Zo is er straks voor elk wat wils, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de oudere bewoners van de wijk. Zo wordt het een mooie ontmoetingsplek, weer het hart van de buurt zoals we het graag willen zien.’’

Actieve vereniging

Buurtvereniging Het Oosten is opgericht in 1966 en is een grote en actieve vereniging met zo’n vierhonderd leden. De vereniging wil kinderen die nu nog te vaak aan beeldschermen zijn gekluisterd, graag meer buiten zien spelen. Het totale plan kost zo’n 87.000 euro. Daar wil de gemeente Waadhoeke 30.000 euro aan meebetalen. Twee derde van dat bedrag komt uit het budget van het Dorpen- en Wijkenfonds. De overige 10.000 euro wil het college uit de reservepot voor beheer halen, maar daarvoor heeft ze nog goedkeuring nodig van de raad. Met bovengenoemde acties zet ook de buurtvereniging zelf zich in om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De buurtvereniging hoopt dat de plannen deze zomer gerealiseerd kunnen worden, dat hangt vooral af van de levertijden en de beschikbaarheid van de aannemers en de leveranciers.

Suwarda Vis.