Tijdreizen in Dronryp: het verleden als basis voor de toekomst

DRONRYP Dorpsbelang Dronryp is bezig een dorpsvisie te ontwikkelen maar doet dat op een bijzondere manier. Samen met een aantal studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van professor doctor Marijn Molema, wordt in een ‘tijdreis-project’ gekeken naar de toekomst waarbij de historie van het dorp een rol speelt. Dronryp is het enige dorp in Fryslân dat vooralsnog meedoet.

Professor doctor Molema, bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek, kwam vrijdag met acht studenten naar Dronryp. Iedere student werd gekoppeld aan een gids en kreeg een één-op-één rondleiding door het dorp. Belangrijkste doel van de wandeling was dat de tweedejaars studenten geschiedenis gevoel en beleving bij het dorp kregen. Een rondgang langs kenmerkende plekken en een persoonlijk gesprek met de gids, waarbij de gids ook de eigen ervaringen met Dronryp deelde. Door de geschiedenis te onderzoeken, willen ze de regio helpen anders naar de toekomst te kijken.

Molema vertelt over het project: ,,De Tijdreis Dronryp is een project van de Rijksuniversiteit Groningen waarin onderzocht wordt in hoeverre het verleden kan helpen om de totstandkoming van een dorpsvisie te ondersteunen. De Tijdreis is een experiment, een poging om iets te ontwikkelen waarmee we vanuit de historische wetenschap het proces van toekomstplanning in dorpen kunnen ondersteunen. Wat ik hoop te doen is de historische wetenschap te verbinden met de toekomst van met name plattelandsgemeenten en dorpen daarbinnen. Daarvoor heb ik een project opgezet: Tijdreizen. Het idee is dat als een netwerk – bijvoorbeeld binnen een dorp een netwerk van bewoners – bezig is met de toekomst van het dorp, ze naar twee niveaus kijken: hoe staat het er nu voor en waar willen we naartoe? Mijn claim is: in dat vooruitkijken, moet je ook op gezette tijden terugkijken. Denk bijvoorbeeld aan de volkstellingen. Dat zijn grote databestanden waar per dorp en per gemeente staat hoeveel mensen er geboren worden, of vertrekken. Daaruit kun je opmaken wat het migratiesaldo is. Maar je kunt ook denken aan rapportages uit de jaren 1950/1960, wat een heel mooi tijdsbeeld geeft van hoe er toen met de ontwikkeling van het gebied is omgegaan. Dat zijn bronnen uit het recente verleden, die niet iedereen kent, en waarmee je kunt vertellen hoe er toen met de toekomst van die plek is omgegaan.”

,,Mijn ambitie is wel een beetje om de regionale geschiedenis een impuls te geven. Ze hebben nu misschien een wat soft imago, maar ik denk dat ze in de vuurlinie zitten van regionale gebiedsontwikkeling. Het van onderop herorganiseren van gebieden is echt van nu, want tot de jaren 1980 werden plannen nog door de Rijksoverheid bedacht. Dat vraagt van dorp en gemeente een proactieve houding, waar je de historische discipline nog aan kunt koppelen. Als we de dorpen nieuwe inzichten kunnen geven, dan gaan we daarna kijken of we Tijdreizen kunnen opschalen.”

Dronryp is een van de langstbewoonde plekken van Friesland. Een deel van Dronryp is beschermd dorpsgezicht, verder zijn er in het dorp enkele tientallen rijksmonumenten.

Peter Tanghe, voorzitter van Dorpsbelang: ,,Een heel leuk project. Wat er uit komt moet nog blijken, maar daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Het waren vrijdag acht erg leuke wandelingen waarbij de studenten alle informatie over de historie van Dronryp te horen kregen. Ze gaan nu aan de slag met het thema-onderzoek, we zijn erg benieuwd wat daar uit komt en wat ervan terug komt in een dorpsvisie. Dronryp heeft een rijke historie, is onder meer de geboorteplaats van kunstschilder Lourens Alma Tadema van wie hier in het dorp ook een standbeeld staat en natuurlijk van Eise Eisinga. Binnenkort hebben we een online presentatie en er volgt nog een presentatie in Franeker. We zijn erg benieuwd hoe we de historie en de toekomst kunnen verbinden.”

Suwarda Vis.