Informatiebord insecten-idylle langs Griene Dyk

MINNERTSGA In 2019 is plaatselijk belang Minnertsga vol enthousiasme gestart met de aanleg van een zogeheten ‘vlinderidylle’ op de Griene Dyk tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie. De idylle werd een feit met behulp van subsidie van de gemeente Waadhoeke.

Het initiatief heeft als doel het herstellen van de biodiversiteit – de soortenrijkheid – op het gebied van insecten en het creëren van bewustwording over dit onderwerp bij bewoners in de omgeving.

Op 19 oktober 2019 vond de opening plaats, waarbij de kinderen van de basisscholen in de twee dorpen hebben geholpen bij het inzaaien en het maken van de insectenhotels. Inmiddels hebben veel fietsers en wandelaars ruim een jaar volop kunnen genieten en er werden nu al een aantal bijzondere soorten gespot. Er ontbrak tot nu toe echter nog een heel belangrijk element: een informatiebord. Daar is vrijdag verandering in gekomen.

Met het bord komt ook een naamswijziging van het meer gebruikelijke ‘vlinderidylle’ naar ‘insectenidylle’. Het gaat namelijk niet alleen om vlinders. Het moet duidelijk zijn dat alle insecten even belangrijk zijn in het overeind houden van de natuur en dat daarop wordt geacteerd binnen dit project.

Het bord geeft informatie over ecologisch natuurbeheer, maar vertelt ook hoe mensen zelf insecten een handje kunnen helpen. Daarnaast laat het zien hoe de planten en insecten in dit gebied van elkaar afhankelijk zijn en helpt het om een deel van de aanwezige soorten te herkennen.