Waadhoeke staat dorpsmolen toe bij Tzum

De raad van Waadhoeke wordt door het college gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de komst van een nieuwe dorpsmolen in Tzum.

De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, maar het college vindt dat de bouw niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. B. en w. wijzen erop dat op dezelfde plek sinds begin jaren negentig een dorpsmolen stond. De tiphoogte wordt wel 31 meter hoger dan de vorige.