Start werkzaamheden 37 nieuwbouwhuizen in Franeker

FRANEKER Reitsma Bouw is woensdag gestart met het boren van de eerste funderingspalen voor de bouw van 37 woningen voor woningcorporatie Accolade in Franeker.

Op de Maarten Oostwoudstraat komen vijftien nieuwe huizen, op de Noorderbleek nog eens 22. De oplevering staat gepland voor september, vlak na de bouwvak.

Eind 2020 tekenden Reitsma Bouw en Accolade een overeenkomst voor het ontwerpen en realiseren van deze serie huurwoningen, bedoeld voor kleine huishoudens.