Waadhoeke laat Empatec niet vallen

FRANEKER – De gemeente Waadhoeke wil door met Empatec, maar Empatec moet wel een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie worden. Waadhoeke springt bij met 1,1 miljoen euro maar wil wel beter op de hoogte worden gehouden. Een motie van CDA, VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen hierover zal door wethouder Boukje Tol meegenomen worden naar GR Fryslân West.

,,We moatte net allinnich nei it jild sjen, mar ek nei it doel fan Empatec. Dat jout minsken mei in efterstân perspektyf yn it libben,’’ zo verwoordde Tjeerd Cuperus het gevoel van veel raadsleden. Dat het behoorlijk mis is gegaan en dat alles er aan gedaan moet worden om dat in de toekomst te voorkomen, was voor alle partijen duidelijk. Een meerderheid stemde dan ook voor de motie van CDA, VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen. De motie bestaat uit een soort spoorboekje wat ervoor moet zorgen dat de gemeenteraden beter en tijdiger worden geïnformeerd. Op die voorwaarden draagt de gemeente 1,1 miljoen euro bij om het acute tekort van 5 miljoen euro op te lossen.

Want dat is het bedrag dat sociaal werkbedrijf Empatec in Sneek nodig heeft van de aandeelhoudende gemeenten om het huishoudboekje op orde te krijgen. De colleges van burgemeester en wethouders van alle zes gemeenten -naast Waadhoeke ook Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Harlingen, Terschelling en Vlieland -hebben hun eigen gemeenteraden gevraagd met deze bijdrage in te stemmen.

Anton Wijkhuis lichtte namens het CDA de motie toe: ,,We willen door met Empatec, ook op langere termijn. Maar zomaar muntjes in deze constructie stoppen? Een controlerende taak was niet mogelijk, er was geen inzicht. We moeten meer grip hebben, we hebben groot belang bij een gezond Empatec. Er is eigen vermogen verdampt van de N.V. en er zijn schulden ontstaan.’’ Joke Osinga-Bonnema: ,,Een glimlach op het gezicht, passend werk, dat is toch prachtig? Dat is de opdracht, maar dat moet wel toekomstbestendig en er moet adequaat gehandeld worden.’’

Wethouder Boukje Tol kon zich goed vinden in de motie, maar voorziet ook haken en ogen. Zes raden die gezamenlijk zo’n plan in de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West moeten regelen, levert wel eens wat vertraging op. ,,We hienen it net safier komme litte moatten en dit mei natuerlik noait wer foar komme. We hawwe baat by in stabiele organisaasje mei in dúdlike strategie. De fout is makke troch in wurknimmer fan financiën mar we hawwe mei syn allen de ferantwurding naam. Ek ik nim myn ferantwurding. Ik begryp it signaal wat mei de moasje joen wurdt, hiel goed en nim dat mei nei de GR Fryslân West. It sil in strak tiidspaad wurde, mar we moatte út derfoar ynsette.’’

Gemeentebelangen stemde als enige tegen het liquiditeitsvoorstel . ,,Er is een triest dieptepunt bereikt. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid, blijft zitten en kan doorgaan met dit wanbeleid. We hebben geen vertrouwen meer in dit bestuur en stemmen tegen met pijn in het hart. Het is geld storten in een bodemloze put,’’ aldus Anita Mast van Gemeentebelangen.

Wethouder Tol: ,,De toan fan Gemeentebelangen is foar harren eigen rekken, dêr kom ik fierder net op werom. De directeur fan Empatec hat yn in brief dy’t eltsenien krigen hat al syn ferantwurding nommen.’’

De financiële injectie van 5 miljoen euro gaat niet rechtstreeks naar Empatec, maar zal worden overgemaakt worden naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West. De zes gemeenten zijn verenigd in deze GR.

Dit voorjaar brachten onderzoekers van een organisatieadviesbureau de financiële huishouding van Empatec en de GR in kaart. De uitkomst van dit onderzoek was dat de zes gemeenten financieel moesten bijspringen om Empatec drijvend te houden. Het bedrag is niet gelijk verdeeld onder de gemeenten, maar is gebaseerd op het aantal mensen dat in het kader van de sociale werkvoorziening bij Empatec aan het werk is per gemeente. Dat aantal is in Súdwest het hoogst, dus neemt zij ruim 2,8 miljoen euro voor haar rekening. Waadhoeke volgt met 1,1 miljoen euro.