Gemeenteraad blijft verdeeld over supermarktkwestie

FRANEKER De supermarktkwestie die al jaren speelt in Franeker, blijft een splijtzwam. CDA, SAM en FNP steunen het beleid van het college om buiten de stadskern geen supermarkten toe te staan. VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen zijn juist voor het vestigen van een supermarkt aan de rand van de stad. De Aldi kreeg daarmee opnieuw te horen dat ze geen filiaal in Franeker mogen beginnen.

Wim Eilering van Retail-Plan pleitte voor een Aldi-filiaal in de jonge wijk Franeker-Zuid, maar de komst van een supermarkt daar zou niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Volgens Eilering zou het toch mogelijk moeten zijn, als de wil er maar is. Maar die wil is er bij CDA, SAM en FNP niet. Volgens CDA versterkt een supermarkt in de binnenstad het ondernemersklimaat. Ook zou het vrijgeven van vestigingslocaties de winkelvoorzieningen in de dorpen rondom Franeker onder druk zetten. Dat was voor SAM een belangrijk punt om tegen vestiging te stemmen: ,,Konkurrinsje nei de doarpen ta sjogge wy net sitten, dat kin it dreech foar se meitsje. Boppedat is it retail-oanbod hjir wol goed. Wy gean mei mei it kolleezje.’’

,,Frjentsjer-súd is oanlein as wenwyk sûnder supermerk en sûnder skoalle.’’ aldus Bert Vollema van de FNP. ,,De toetsing was dertien jaar geleden, wanneer is het weer tijd dat er een nieuwe toetsing gedaan wordt?’’ vroeg Emile Vogels van de VVD zich af. ,,Aanvankelijk wilde de ALDI zich vestigen op het terrein van Vlietstra, dat is maar zo’n 250 meter verder van het centrum dan de locatie van de Lidl en Albert Heijn,’’ stelde Klaas Rodenburg namens Gemeentebelangen, ,,Wat is in het belang van onze inwoners? Wij vertegenwoordigen de inwoners en moeten het hen zo goed mogelijk naar de zin maken. We moeten niet verzanden in moeilijke regels-gedoe.’’

Wethouder Caroline de Pee: ,,We onderstrepen dit beleid nog steeds en zijn niet bereid mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan, we houden vast aan het beleid. De leegstand in de binnenstad neemt toe, dat zou nog ergere vormen aannemen als we een supermarkt buiten het centrum toe zouden staan.’’ Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het college.

 

Lagere liggelden voor charterschepen

 

De raad ging unaniem akkoord met het voorstel het lagere wintertarief toe te passen met terugwerkende kracht op de ingenomen ligplaatsen van de charterschepen en het wintertarief vanaf 1 april 2021 door te laten lopen indien charterschepen vanwege Corona-maatregelen niet kunnen uitvaren

Charterschepen liggen vanwege corona en het niet kunnen uitvaren met groepen al lange periode aan de wal in Franeker. Het zomertarief (liggeld) wat geldt tot 31 oktober is fors hoger dan het wintertarief. De charterschepen verzochten de gemeente om het lagere wintertarief te rekenen voor de gehele periode dat zij aan wal hebben gelegen.

 

Leges

 

Ondernemers willen door middel van tenten en kramen hun winkeloppervlak uitbreiden om daarmee beter te kunnen voldoen aan de corona-maatregelen. Ze vroegen de gemeente om voor de aanvraag van de vergunning en het gebruik van gemeentegrond geen kosten in rekening te brengen. Ook met dit verzoek ging de gemeenteraad akkoord.