Eise Eisinga Planetarium stelt Sieger Vreeling aan als conservator

FRANEKER Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker heeft Sieger Vreeling aangesteld als conservator. Hij zal het bestaande team gaan ondersteunen, onder andere op het gebied van de ontsluiting van de collectie en de voorbereiding op de Werelderfgoednominatie.

Vreeling, afkomstig uit Buitenpost, is gepromoveerd in de architectuurgeschiedenis, maar heeft ook affiniteit met wetenschapsgeschiedenis. Hij werkt momenteel aan een biografie over F.J.P. van Calkar (1841-1913), de eerste hoogleraar mineralogie en geologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De aanstelling van Vreeling is het gevolg van de groei van het Planetarium de laatste jaren. Twee panden werden aan het oorspronkelijke woonhuis van Eisinga toegevoegd en het aantal bezoekers steeg naar de 65.000.

Het gaat om een deeltijdfunctie. Vijftig procent wordt ingevuld bij het Planetarium, voor de overige uren wordt hij gedetacheerd als projectleider digitalisering bij het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Planetarium werkt reeds op een aantal terreinen met het Universiteitsmuseum samen.

Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de Provincie Fryslân en de gemeente Waadhoeke. Hiermee wordt de organisatie op een niveau gebracht dat aansluit bij de ambitie om de Werelderfgoedstatus te verwerven.