Gemeenteraad Waadhoeke akkoord met broze begroting

FRANEKER – De gemeenteraad van Waadhoeke heeft donderdag ingestemd met de programmabegroting 2021. De fractie van Gemeentebelangen stemde tegen. De overige partijen vonden de begroting broos maar prezen het feit dat er in deze tijd toch een sluitende begroting neergelegd was.

Douwe Kamstra van Gemeentebelangen: ,,Na de behandeling van twee kadernota’s ligt nu de programmabegroting voor. De tekst is niet aangepast naar de actuele situatie. De voorzichtigheid bij de begroting werd steeds verder losgelaten. De eerste jaren was er een sterk fundament onder de nieuwe gemeente Waadhoeke, maar na drie jaar is het beeld veranderd. De cijfers zijn niet up-to-date, alleen het begrotingsjaar sluit positief. In 2023 en 2024 zal er flink ingegrepen moeten worden. Niet verstandig dit maar voor je uit te schuiven. De algemene reserve komt ver onder het minimum, onder andere door het extra geld voor De Koornbeurs en voor Sint Jacobiparochie en Dronryp.’’

Het CDA was van mening dat het bewonderenswaardig was een sluitende begroting neer te leggen in tijden van een pandemie. Al blijven er ook zorgen. Jochem Jan Zijlstra: ,,It is lestich om tsien jier foarút te sjen, hoe komt it mei Empatec? Dochs binne der ek ljochtpunten lykas de ferkeap fan Waddenglas.’’

De VVD hoopt dat het niet bij woorden blijft. Joke Osinga: 124 pagina’s tekst, maar woorden blijven woorden als je er niets mee doet.’’ De partij ziet ook zorgelijke punten,  zoals het rioleringsbeleid, evenals de jeugdzorg, Empatec ligt volgens de VVD intussen op de IC, de werkgelegenheid in Waadhoeke daalde terwijl dat in de rest van de provincie steeg. En hoe zeker is de vestiging van Friss Holding, vroeg de VVD zich af. De woonlastendruk is in Waadhoeke hoger dan in omliggende gemeenten; de VVD vroeg hier alert op te zijn. Verder vroeg de partij naar de herinrichting van het Stationsgebied, of dat deze raadsperiode nog wordt afgerond.

Sjoerd Simon Kuipers van SAM was iets positiever: ,,It is op ’t randsje van een balans. Toch knap wat der leit. We mutte plannen make en foorút kieke, ondanks it zware weer. We staan der ten opzichte van andere gemeenten niet zo slecht voor. Der blieft dúzend euro over in 2021, dat is niet veul! Der hoeft niet veul te gebeuren of it gaat mis.’’ Ook SAM maakt zich zorgen over Empatec en de jeugdzorg.

Dit Bloem van de ChristenUnie: ,,Ik vond de begroting niet echt smart. Uren gekeken wat we in 2021 willen gaan doen en wat dat mag gaan kosten. De begroting was lastig te lezen. Maar het komt goed, het antwoord is te vinden in geduld. Door de crisis loopt alles anders dan we gedacht hadden. Het vraagt veel van ons ambtelijk apparaat.’’ De ChristenUnie maakt zich eveneens zorgen over de arbeidsplaatsen en over handhaving in de gemeente.

,,Tekoarten yn it sosjaal domyn, soargen op de enerzjy transysje, mar dochs bliuwe we posityf", aldus Bert Vollema van de FNP. ,,It blykt in rommeltsje te wêzen by de oanliz fan glasvezel, dit is wol hiel wichtich, seker ek mei it thúswurkjen no. It super ûnrendabele bûtengebiet mei net in digitaal púnreedsje wêze. De gemeente is no oan set dit dochs te realisearjen.’’ De FNP gaf aan nog wel wensen betreffende toerisme te hebben, maar daar later op terug te komen.

 

Onzeker

Wethouder Caroline de Pee: ,,Verschillende geluiden over de begroting. Geen sinecure in deze tijd. Veel zorgen van uw kant over de toekomst, we moeten werken met de gegevens die we nu hebben. Friss Holding is nog onzeker. Er moet aan het einde van het jaar financiële duidelijkheid zijn. Voor het aanvragen van subsidie hebben zij een omgevingsvergunning nodig, die is aangevraagd. Hoe zeker het allemaal is, dat is echt nog even afwachten, maar we gaan alles op alles zetten om het door te laten gaan.''

Wethouder Jan Dijkstra reageerde op de vraag over het stationsgebied: ,,Yn 2021 moat der in echt goed útwurke plan komme fan it stasjonsgebiet. Mar wannear dat útfierd wurde sil, is noch net te sizzen.’’