Plan voor aanpak Dijkstraat-oost in Franeker

FRANEKER Dijkstraat-oost: grofweg het gebied tussen het Oud Kaatsveld en de Mauritsbrug, heeft als winkelstraat zo z’n beperkingen. Vooral de verbinding van dit gedeelte van de Dijkstraat naar het overige winkelgebied in Franeker is verre van ideaal, waardoor mogelijke klanten de hier aanwezige winkels zomaar kunnen overslaan, zo vindt de Kerngroep Winkeliers van de Dijkstraat.

Een ondernemer gaat dan niet op zijn handen zitten, maar komt juist in actie. Zo ook de winkeliers van Dijkstraat-oost. Samen met de Gemeente Waadhoeke is er een toekomstplan ontwikkeld met als kernvraag: hoe maken we deze ruimte meer plezierig, toegankelijk en belevenisvol voor winkelende stadsbewoners en bezoekers?

Kurt Boomgaard, Franeker architect, heeft een ontwerp gemaakt, waarin dit betrekkelijk korte, rechte stukje Dijkstraat een afwisseling gaat krijgen van drie pleinruimtes en twee tussenruimtes. De pleinruimtes zijn gepland bij slagerij Terpstra, bij de aansluiting op de Godsacker en rondom de Mauritsbrug. Daarnaast wordt in het plan voorgesteld om drie groenbogen te plaatsen om de entree te benadrukken, maar ook om een zekere intimiteit te creëren die de bezoeker uitnodigt de Dijkstraat te bezoeken.

Huurders en pandeigenaren voelen zich gezamenlijk met de Gemeente Waadhoeke verantwoordelijk voor de realisatie van dit plan. In dit kader stelt de Kerngroep Winkeliers van de Dijkstraat voor de groenbogen op te bouwen met Blauwe Regen. Deze uitbundige, klimmende sierplant past volgens hen helemaal in het concept bezoekers te verleiden. De Kerngroep doet daarom ook een oproep aan de lezers van deze krant. ‘Wellicht kunt u een opgekweekte Blauwe Regen uit eigen tuin missen. Zo sponsort u een project dat niet alleen voor ondernemend Dijkstraat-oost van belang is, maar dat Franeker ook met een ‘dijk van een straat’ verrijkt’, zo luidt de oproep.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Joan van de Brug (06-22785670).