Verdere maandelijkse afname WW in Friesland

LEEUWARDEN - Het aantal WW-uitkeringen nam in Friesland in september verder af. Na een forse toename vlak na de corona-uitbraak, daalt de WW nu al enige maanden achtereen.

Steunmaatregelen van de overheid beperken de instroom in de WW. Daarnaast verlaten veel jongeren al na enkele maanden de WW, omdat zij werk vinden of hun kortdurende WW-uitkering afloopt.

Afname WW in september
Eind september telde Friesland 10.270 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in september af met 571 uitkeringen (-5,3%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalt nu voor de vijfde maand op rij, na een korte, heftige toename in de maanden maart en april. De steunmaatregelen van de overheid – zoals NOW en Tozo – zorgen voor behoud van werkgelegenheid en beperken de instroom in de WW. Ook verlaten veel mensen de WW omdat de maximale duur van hun uitkering afloopt of omdat zij werk vinden. In de eerste maanden na de corona-uitbraak ontvingen vooral jongeren met een uitzendcontract, oproepcontract of tijdelijk contract een nieuwe WW-uitkering. Zij kwamen veelal uit sectoren als horeca en detailhandel. Veel van hen maken maar enkele maanden gebruik van een WW-uitkering, omdat zij door hun korte arbeidsverleden kortdurend recht hebben op een uitkering en ook vaak snel weer werk vinden.

De afgelopen maanden vonden jongeren seizoenswerk in sectoren als horeca, landbouw en bouw. De daling van de WW doet zich dan ook vooral voor onder jongeren die als uitzendkracht hebben gewerkt in sectoren als bouw, horeca en industrie. Vooral kelners en barpersoneel, schilders, schoonmakers en verkopers verlieten de afgelopen maanden de WW. 

Meer WW-uitkeringen dan vorig jaar
Vergeleken met een jaar geleden telt Friesland meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van de WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak. Eind september 2020 telde Friesland 1.332 meer WW-uitkeringen (+14,9%) dan in september 2019.

In september overal in Nederland daling WW
Eind september telde Nederland 278.413 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 291.660 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 13.247 (-4,5%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen af. Een jaar eerder telde Nederland nog 233.364 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 45.049 uitkeringen (19,3%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In september was de ontwikkeling van de WW in het noorden iets gunstiger dan in de meeste andere regio’s. In alle drie de noordelijke provincies nam het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.  

  • UWV verstrekte eind september in de provincie Groningen 9.143 WW-uitkeringen; 5,2% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind september 13,1% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 5,1% naar 7.649. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 10,8%.