Kerkdiensten weer live vanuit Martinikerk Franeker

FRANEKER Omrop Fryslân zendt vanaf zondag 25 oktober weer kerkdiensten uit vanuit de Martinikerk in Franeker. Om maximale veiligheid te garanderen, zijn er geen kerkgangers bij.

Vanuit de overheid komt het dringende advies om nog maar maximaal dertig personen toe te laten in kerken en andere gebedsgebouwen. In de Martinikerk wordt dat aantal gereduceerd tot nul. ,,We hebben besloten het op dezelfde manier te doen als in het voorjaar: alles online", laat dominee Sytze Ypma weten. ,,Dat is een prachtig alternatief waar we vertrouwd mee zijn en waarvan we weten dat mensen het waarderen. We kiezen daarvoor ook voor hun en onze eigen veiligheid."

Want het is een beproefd concept: vanaf medio maart tot eind juni zond Omrop Fryslân de diensten live uit vanuit de Martinikerk toen veel diensten door de aangescherpte coronamaatregelen vervielen. Die samenwerking wordt nu opnieuw opgezet. ,,Ze wilden het graag weer doen", aldus Ypma. ,,Ze weten nu hoe het moet; waar de camera’s moeten staan, hoe het gebouw in elkaar zit. Zo hoef je het wiel niet twee keer uit te vinden."

Het Franeker gebedshuis trekt normaal gesproken -pré-corona- drie- tot vierhonderd bezoekers tijdens een dienst. ,,Nu keken er dertig- tot veertigduizend mensen uit Friesland naar en daarnaast nog eens twintigduizend uit de rest van het land. Het werd heel erg gewaardeerd."

Daarbij worden de landsgrenzen ook nog eens ver overschreden. Ypma: ,,Ik hoorde dat iemand vanuit Australië keek. Hij kan daar kerkelijk zijn draai niet zo goed vinden, maar zat ‘s avonds rond 7 uur voor de buis te kijken."

Het zal voor de voorganger weer even schakelen zijn om ten overstaan van een lege kerk te preken. ,,Ik merkte dat ik het fijn vond dat er weer mensen in de banken zaten", erkent Ypma. ,,Je praat toch tegen mensen, niet tegen banken."

Toch kan hij de knop omzetten: ,,Ik weet dat er een verbondenheid is met de mensen die thuis zitten. Als je weet dat die verbinding er is, dan kun je je daar wel op instellen. Hoewel je het niet ziet, voel je het wel."

De eerste dienst vanuit Franeker is op zondag 25 oktober en de reeks in Franeker eindigt op zondag 27 december. In 2021 zendt de Omroep kerkdiensten uit vanuit verschillende andere plaatsen.