Leerlingen Campus Middelsee leren praktijk bij Woningstichting Noordwest

REGIO Sinds dit schooljaar is het voor leerlingen van derde jaar op Campus Middelsee mogelijk om een Techniekroute te kiezen.

De route start in leerjaar 3 en loopt door tot het einde van leerjaar 4, het examenjaar. Binnen de route is aandacht voor verschillende praktijkonderdelen.

De basis van de techniekroute start met het onderdeel 2D en 3D-tekenen. Na het aanleren van de basisvaardigheden gaan de leerlingen een praktijkopdracht ontwerpen.

De opdracht ontvangen ze in 2D en moeten ze omzetten naar een 3D-ontwerp. Vervolgens moet het ontwerp ook echt worden gemaakt. Hier speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol.

Leerlingen gaan met ruw hout naar de werkplaats van de Woningstichting Noordwest Friesland. Daar leren ze niet alleen omgaan met machines houtbewerken, ook leren ze veilig werken in de werkplaats. Dit jaar kwam daar nog een veiligheid bij, namelijk de bescherming tegen het coronavirus.

Omdat de regels voor jongeren onder elkaar op school milder zijn was dit ook een belangrijk punt van aandacht.

Onder toezicht van vakdocent en begeleider Syds Schat van de Woningstichting gingen de leerlingen met een leerzame ervaring terug naar school. Hier zullen ze het hout verwerken tot een gereedschapsbak waar opnieuw verschillende vaardigheden worden aangeleerd.