Voedselbos Menaam krijgt vorm

MENAAM De komende maanden gaat werkgroep Bosk en Iepen Fjild samen met een aantal vrijwilligers vorm geven aan het voedselbos in Menaam.

In een bestaand compensatiebos van gemeente Waadhoeke is vorige maand ruimte gemaakt voor het aanleggen van een klaverweide, een paddenpoel en een rand met fruitbomen en bes-dragende heesters. Ook worden langs de bosrand, de fruitrand en de weide graspaden aangelegd.

Het eigenlijke voedselbos wordt voor driekwart omringd door een windkering van het oorspronkelijke bos. De windkering wordt nog aangevuld met notenbomen, zoals tamme kastanje, hazelaar en walnoot.

Het doel van deze transformatie is een boost te geven aan de biodiversiteit van het openbaar groen en de leefbaarheid in het dorp.

‘Het open terrein is net ingezaaid. Om de klaver en het gras goed tot ontwikkeling te laten komen is het beter dat er de komende 8 weken niet over het open terrein wordt gelopen. Het terrein is dan alleen toegankelijk langs de buitenranden. We hopen dat iedereen die bij het voedselbos wil gaan kijken hier rekening mee wil houden’, zo laat de werkgroep weten.

Zaterdagochtend 26 september zullen leden van de werkgroep van 10:30 tot 12:00 uur op het terrein aanwezig zijn om eventuele belangstellenden bij te praten over de beplanting.

De plantdagen voor de fruitbomen, heesters en kruiden zijn gepland op 12, 13 en 14 november. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor opgeven bij de leden van de werkgroep.

Het nieuwe voedselbos is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Waadhoeke en Landschapsbeheer Friesland. Meer informatie op menaldumdorp.nl.