Waadhoeke gaat niet bij de pakken neerzitten

FRANEKER – Onlangs werd duidelijk dat Waadhoeke niet in 2023 in de rode cijfers belandt, maar al in 2022. Ondanks die tegenvaller houdt de gemeenteraad vast aan de investering in twee nieuwe fondsen. Het bedrag wat hiervoor uit wordt getrokken, is wel drastisch terug gebracht van twee miljoen euro naar 850.000 euro.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad een kadernota vast. Daarmee wordt op hoofdlijnen de beleidsmatige koers en het financiële kader voor de komende vier jaren aangegeven. De corona-crisis is een onvoorziene ontwikkeling die het lastig maakt vooruit te zien. Ondanks de sombere voorspellingen is het college van mening dat ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, toerisme en leefbaarheid van de dorpen op gang gehouden moeten worden en trekt daarom 500.000 euro voor het ontwikkelfonds en 350.000 voor het dienstverleningsfonds uit. De andere partijen stemden hiermee in. Gemeentebelangen was aanvankelijk van mening dat in deze onzekere tijd geen nieuwe investeringen gedaan mogen worden voor deze fondsen, maar ging na aanpassing van de bedragen toch akkoord.

De gemeenteraad van Waadhoeke stemde unaniem ervoor zich aan te sluiten bij het actiecomité  ‘Raden in verzet’, waarbij via de Vereniging Nederlandse Gemeenten meer geld aan het rijk gevraagd gaat worden.

 

Dijkstraat en nieuwbouw AMS

De raad stemde unaniem in met de investering van 18.000 euro in Dijkstraat Oost. Dat deel van de winkelstraat in Franeker kan wel een facelift gebruiken. Doordat de geplande aanlegvoorziening is komen te vervallen, blijft dat geld over en kan dat ingezet worden.

De nieuwbouw van scholengemeenschap Anna Maria van Schurman blijft gepland op de oude plek aan de Cort van der Lindenstraat. Het oudere deel van de AMS zal dan gesloopt worden, het nieuwere gedeelte, It Finster, blijft gespaard. SAM wil onderzoek naar een nieuwe locatie in de wijk Sexbierumerplan. Ook vroeg SAM zich af of het nodig is dat de AMS een eigen sportzaal heeft, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de bestaande sporthallen en van de sportvelden aan de overkant van de straat.