Partuur Bergsma en partuur Sijbrandij winnen in Huizum

HUIZUM - Het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra heeft de vrije formatiepartij in Huizum gewonnen. In de finale waren Bergsma, Drent en Kootstra met 5-4 en 6-0 te sterk voor Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.

Dezelfde finale als vorige week in Easterlittens en ook deze wedstrijd was het partuur van Marten Bergsma te sterk. Gert-Anne van der Bos had teveel missers aan de opslag. Marten Bergsma was ook vandaag de koning van de partij. Partuur Bergsma is momenteel het sterkste partuur bij de heren, het was hun vijfde zege in dit korte kaatsseizoen.

De derde prijs was voor het partuur van Enno Kingma, Erwin Zijlstra en Hessel Postma. Hessel Postma maakte zijn debuut op de hoofdklasse, hij verving Kees van der Schoot. Vorig jaar won Postma met het partuur van Winsum de Freulepartij.

Bij de dames wonnen Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marit Zeinstra in de finale met dikke cijfers, ze versloegen Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol met 5-0, 6-6. De derde prijs was voor Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Manon Scheepstra werd koningin in Huizum. Tweehonderdvijftig bezoekers waren aanwezig op het veld in Huizum, wat daarmee volgens de regels vol was. Zij zagen de parturen van Bergsma en van Sijbrandij winnen in de stromende regen. 

Eerste klasse

De heren kaatsten hun eerste klas wedstrijd in Menaam. De vrije formatiepartij werd gewonnen door Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda. Zij versloegen in de finale Daniël Iseger, Jelle Attema en Patrick Scheepstra met 5-4 6-2 . De derde prijs was voor Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa.

De dames kwamen in Sexbierum in actie. Hier gingen de kransen naar Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. Zij wonnen de finale van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. In de herkansingsronde was de prijs voor Melanie van der Mossel, Angela Donga en Simone Oppedijk.