Allard Hoekstra in Achlum en in Makkum in de kransen

MAKKUM - Allard Hoekstra uit Franeker wist dit weekend twee keer als eerste te eindigen bij de heren eerste klasse.

Zaterdag in Achlum en zondag in Makkum als invaller voor Hyltje Bosma die in de finale lelijk op zijn schouder terecht kwam en de strijd moest opgeven. Hij maakte deel uit van het partuur met Berltsumer Patrick van Dellen en de Bolswarder Hendrik Bouwhuis.

De finale tegen Remmelt Bouma (Weidum), Bauke Dijkstra (Easterein) en Jan Schurer (Easterein) werd beslist op 5-4 6-6. De kleine premie ging naar Simon Zijlstra (Easterlittens), Jelle Scharringa (Wjelsryp) en Paulus Yde Walda (Wjelsryp).

Dit trio verloor in de halve finale op 0-5 2-6 van de latere winnaar partuur Patrick van Dellen c.s. toen nog met Hyltje Bosma.