Partuur Johannes van der Veen wint lange ‘Kleintje Froumet’

VROUWENPAROCHIE - De geplande jaarlijkse KNKB 1e klas v.f. op 16 augustus was ondanks het ontbreken van de kermis Froumet dit jaar door de opgave van maar liefst 28 partuur en het mooie weer meer dan een succes. Namens de organisatie stuurde Laas Bonnema het volgende verslag van de kaatsdag.

Lang had het erop geleken dat er dit jaar door de corona niet gesport en dus ook niet gekaatst kon worden. Echter in juli ontstonden er ook weer mogelijkheden onder voorwaarden te kaatsen en kaatswedstijden te organiseren. Met de KV Klaine Izak heeft de speciale kaatscommissie Froumetpartij deze uitdaging daarom opgenomen om voor de 1e klas kaatsers deze traditionele partij toch voor de 34ste keer te organiseren.

In korte tijd moestveel worden geregeld. Sponsoren werden aangeschreven en door een soepele samenwerking met alle partijen kon deze partij met de corona protocollen daarom toch op de KNKB-agenda worden gezet. Zo kon er zondag toch een kaatspartij worden georganiseerd op ‘Kleintje Froumet’.

Dit jaar is weer gekozen voor een traditionele 1e klas KNKB partij waarbij geselecteerde parturen en ook niet geselecteerde parturen zich in één klasse konden opgeven. Gelokt ook door het mooie prijspakket en ook al door een uitgedunde kaatstagenda was de commissie verheugd dat zich liefst 28 parturen hadden ingeschreven. Jammer dat er op het laatste moment zich nog twee partuur zich terugtrokken. Om ook een vlot verloop van de wedstijd te krijgen kon onder leiding van de scheidsrechters Tolsma en Winkel om 10.00 gekaatst worden op twee velden.

Eerste omlopen

In de eerste twee omlopen niet direct echt heel spannende partijen. Alleen in de partij tussen Youri de Groot met zijn maten tegen de Sintannabuurster Jesse Kroondijk met zijn maten werd het vijf eersten gelijk. Echter het laatste eerst werd beslist met 6-2 en het voordeel van Youri en zijn maten.

Derde lijst

Op de derde lijst nog een zestal parturen waar weer het partuur van Youri de Groot met routinier Pier Piersma en Stefan van der Meer vol aan de bak moest tegen het talentvolle jeugdpartuur Stevan Koster, Thomas Dijkstra en Jorn Lars van Beem. Echter nadat de bordjes om en om gewisseld waren op de telegraaf met van beide kanten goed en tactisch kaatsen, was het jammer dat op 5-4 , 6-6 stand de mentor van het partuur Pier Piersma de bal bij de boven kwaad zag slaan.

Halve finale

In de halve finale twee prima en mooie kaatspartijen partijen. Door een staand nummer moest het winnende PC-partuur van 2018 met de broers Peter en Thomas van Zuiden en toenmalig koning Allard Hoekstra het opnemen tegen het gehele dag degelijk en attractief en degelijk kaatsend partuur van Patrick van Dellen, Hyltje Bosma en Hendik Bouwhuis.

Door goed opslag- en uitslagwerk leken de voormalige PC-winnaars favoriet. Door strijdlust en ook goed opslagwerk van Van Dellen wist dit partuur tot twee spel mooi bij te komen en op 6-6 zelfs het vijfde eerst te pakken. In het laatste sloeg Peter van Zuiden te veel buiten. Ook op 6-2 miste hij het perk (4-5, 2-6) , waardoor Van Dellen c.s. in de finale stonden.

De tweede partij in halve finale een partij tussen de over de gehele dag degelijk kaatsend en sluitend partuur van Johannes van der Veen, Kelvin Jordi Hiemstra en Tjerk Elsinga tegen het jonge en talentvolle partuur Steven Koster c.s. In deze partij leken Steven en zijn maten wat uitgekaatst te zijn en leek op 5-1 en 6-6 et doek voor hen te vallen.

Echter een zitbal van Steven op deze stand en een tactische omzetting zowel in het perk als aan de opslag leek voor een omslag te zorgen. De talentvolle Thomas Dijkstra kwam voorin en nam ook de opslag op zich waardoor het weer ging lopen bij het partuur en de vijf eersten werden bereikt (5-5). Alles leek weer mogelijk. In het laatste eerst leek het partuur Van der Veen c.s. de zaken weer op orde te hebben. Op 5-5 en 6-0 besliste Tjerk Elsinga hun lot en werd de derde prijs hun deel.

Finale

Door deze partijen met veel ‘hout’ aan de telegraaf kon pas tegen vijven met de finale worden begonnen tussen de parturen van Dellen c.s. en Johannes van de Veen c.s.

In deze partij wist het iets fitter ogende partuur van Van der Veen steeds een eerst voorsprong te houden. Toen op 2-3 met een kwaadslag van Patrick bij het retourneren voor de kaats en Hiltje een bal bij de boven niet wist te retourneren, werd het gemakkelijk 2-4 voor Van der Veen c.s. Een bijna identieke situatie in de stand deed zich voor bij 3-4, waarbij de sterke opslag van Van der Veen en een bal boven van Elsinga zorgden voor 3-5. Door wederom sterk opslagwerk van Johannes van der Veen in het laatste eerst en hierdoor een gedwongen kwaadslag van Hyltje Bosma op 0-6 ,werd deze finale beslist in het voordeel van partuur Van der Veen en zijn prima maten.

Na een lange en warme wedstrijddag kon na het bedanken door de voorzitter van de commissie van de KV Klaine Izak, de vrijwilligers, kaatsmerkers en de scheidsrechters tegen zes uur dankzij de vele sponsoren voor de vier prijswinnende parturen een prijzenpakket van meer dan € 1000 euro worden uitgereikt.

Tekst: Laas Bonnema