Ouderen vinden nieuwe fietsroute rond Franeker eigenlijk te kort

FRANEKER Vanuit het landelijke overheidsprogramma Doortrappen heeft de Fietsschool, een onderdeel van de landelijke Fietsersbond, fietsroutes uitgezet in Waadhoeke en andere gemeenten. Doel is een netwerk maken van fietsroutes die senioren veilig kunnen fietsen. In Waadhoeke zijn twee routes vanuit Berltsum en één vanuit Franeker uitgezet. De fietsgroep van De Skûle testte vorige week de route vanuit Franeker.

Samen met buurtsportcoach Lammert Harkema en Jannie Paauw-Greidanus, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, stapten zestien deelnemers op de fiets om de route te verkennen. De Fietsersbond zet fietsroutes uit die voor senioren goed te fietsen zijn, zonder al te veel obstakels en gevaarlijke punten.

Veel reacties

De gemeente deed ook oproepen in de sociale media. ,,Daar hebben we veel reactie op gekregen,’’ vertelt Jannie Paauw, ,,Veel mensen hebben de routes al op eigen gelegenheid gefietst en hun reacties doorgegeven. De Fietsersbond gaat al die reacties verwerken en mogelijk later de routes bewegwijzeren.’’

Vast groepje

De groep fietsers die woensdag de route aflegde, fietst vaker samen. Met vrijwilligers van De Skûle werd elke maand gefietst. ,,Helaas zijn de vrijwilligers ermee gestopt. Wij zijn er nu als gemeente ingestapt, bewegen voor ouderen en eenzaamheid tegen gaan zijn belangrijke punten. Het fietsen is een mooi sociaal gebeuren. We gaan kijken hoe we het op kunnen pakken,’’ zegt Jannie Paauw.

Onbekende paadjes

Liesbeth Lammers geniet van de route: ,,Ik woon hier al zo’n 40 jaar en ik fiets veel, maar ik heb nu paadjes gefietst waar ik geen weet van had. Het was een prachtige route.’’ De heer Geertsma uit Franeker kende de route: ,,Ik fyts in soad yn dizze wrâld om en koe de paadsjes al wol. Mar it wie in moaie rit, je binne mei in groep en je prate ris efkes mei oare minsken.’’

Terrasje?

De groep was eigenlijk unaniem: een mooie route maar met zo’n 23 kilometer voor mensen met een e-bike eigenlijk te kort. Hun advies: maak er een langere route van, zo’n veertig kilometer is een mooie afstand. En wat zou het mooi zijn als er halverwege een punt is waar je even ‘aan kunt steken’, even een kopje koffie of thee. Geertsma: ,,It is no noch mar trije oere, no bin ik fierstente gau wer thús. Ik sil sa noch mar efkes in slach troch Hitzum.’’

Doortrappen

,,Lammert Harkema en ik waren de enigen die niet op een e-bike fietsten, voor de mensen met een elektrisch fiets mag het dus een stukje langer,’’ concludeert Paauw, ,,Het is een mooi onderdeel van ‘Doortrappen’, vorig jaar hadden we de oudste fietser, de heer Kikstra uit Franeker. Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. De buurtsportcoach en de gemeente helpen daarbij met advies en zoals nu met geschikte routes.’’

Suwarda Vis