Simmerjûncollege over predikant Balthasar Bekker

FRANEKER - Het volgende college van de Franeker Academie in de reeks Simmerjûncolleges wordt verzorgd door dr. Hans de Waardt. Woensdagavond 19 augustus staat in het publiekscollege predikant Balthasar Bekker centraal.

Dwarsdenker Balthasar Bekker (1634 tot 1698) schreef het toen geruchtmakende boek ‘De Betoverde weereld’. Zijn controversiële gedachtegoed bracht hem in conflict met de gevestigde kerkelijke orde vanwege de vrije wijze waarop hij teksten uit de bijbel interpreteerde. Bekker studeerde theologie in Franeker.

Hans de Waardt voert zijn toehoorders mee naar de tijd en denkwereld van deze bijzondere predikant. Hij gaf zijn lezing de titel ‘Balthasar Bekker (1634–1698), Franeker oud-student theologie, en de wondere wereld van heksen en tovenaars in Friesland en Groningen’ mee.

Dr. Hans de Waardt is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne periode. Zijn onderzoek richt zich vooral op de geschiedenis van het geloof in toverij en hekserij, van de geneeskunde en van de radicale Reformatie.

Thema

De sprekers in deze reeks zomerreeks verhalen over personen die in Friesland en veelal ook buiten de provincie naam en faam genieten. Centraal in de colleges staan historische personen die in gedachten, woord en geschrift dwars tegen de gevestigde orde in durfden te gaan. Of dat nu de gevestigde orde was van de literaire wereld, de maatschappelijke orde, de rechtsstaat of de politiek; hun andere denken -dwars denken - zorgde voor verandering.

Het publiekscollege in de Martinikerk in Franeker duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het college van 19 augustus start om 20.30 uur. Kaarten (€7,-) zijn een half uur voor aanvang verkrijgbaar in de kerk. Een kaartje geeft recht op een consumptie na afloop bij Café de Doelen.

Reserveren kan via aanmelding op www.academiefraneker.nl. In verband met de corona-maatregelen is er plaats voor maximaal 75 personen.