Mogelijk Freulepartij op 19 september

WOMMELS/FRANEKER – Het bestuur van De Freule inventariseert momenteel hoeveel draagvlak een Freulepartij in coronatijd heeft onder de verenigingen. Het bestuur is van plan de partij op 19 september te organiseren zonder publiek. Om de kaatsers wedstrijdritme te laten krijgen, is een oproep gedaan aan de verenigingen om een afdelingswedstrijd voor jongens te organiseren.

Op de website en op de Facebookpagina van de Freulepartij zijn de twee oproepen te lezen. ,, Het bestuur van Stichting de Freulepartij is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor een Freulepartij op zaterdag 19 september. Onze sponsoren zijn ook erg enthousiast en willen ons graag helpen met de organisatie. Ondanks het ontbreken van publiek willen we toch proberen om een Freulewaardige dag te organiseren. Hier hebben we echter wel een aantal zaken voor nodig zoals:

Een goed gevulde kaatsagenda met afdelingswedstrijden voor de jongens, het streven is minimaal 6 weken voorafgaand aan 19 september en minimaal 1 wedstrijd per weekend zodat ze wedstrijdritme kunnen opbouwen

Een Freulewaardige wedstrijdlijst op 19 september, dus deelname van zoveel mogelijk verenigingen

We willen bij deze dan ook een oproep doen aan de verenigingen en de KNKB om samen een wedstrijdagenda met afdelingswedstrijden voor de jongens op te stellen voor augustus en september.

Ook het organiseren van een Freule zonder publiek vraagt het nodige. Om te peilen of er voldoende animo en draagvlak is voor de Freule op zaterdag 19 september willen we hierbij de verenigingen vragen of zij willen doorgeven of zij een partuur gaan afvaardigen voor 19 september. Ook wanneer het een vereniging niet lukt horen we dit graag. De reacties kunnen voor 7 augustus per mail via secretaris@defreulepartij.nl worden doorgegeven.’’

 

Fiifde woansdei

Normaal gesproken zou aanstaande woensdag de PC verkaatst worden in Franeker. Onlangs werd duidelijk dat er definitief geen PC komt dit jaar. Toch wil de Permanente Commissie de ‘fiifde woansdei’ niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is die dag een juniorenwedstrijd waarbij alle in leven zijnde winnaars van de PC zijn uitgenodigd. Omrop Fryslân zal de hele dag vanaf het Sjûkelân uitzendingen verzorgen op radio en televisie over de PC en zijn roemruchte geschiedenis met tussendoor beelden van de juniorenwedstrijd, beelden van eerdere PC’s en interviews met PC winnaars. Ook wordt aan het eind van de middag een speciale aflevering van PC Kafee uitgezonden. Het Sjûkelân is die dag in verband met de coronamaatregelen alleen toegankelijk voor genodigden.