Schatzenburg Dronryp: het bewonderen waard

DRONRYP Friesland een provincie van boerderijen en kerken? Ja, maar er is veel meer. Zoals prachtige staten en stinzen. Elke week bezoekt Peter Nieuwenhuijsen een andere. Deze week Schatzenburg.

Onderweg over de A31, van Leeuwarden naar Franeker, moet je altijd even gebruik maken van die ene seconde waarin je rechts Schatzenburg kunt zien liggen. De mooiste state? Of is het geen state? Het is in elk geval een fotogeniek gebouw. Herman Huber zal tevreden terugkijken op wat hij met zijn zoon Ulrich in 1724 heeft laten doen.

,,Mijn vrouw Elisabeth had van haar vader, de heer De Hertoghe, het huis Brantsmastate geërfd. Als zoon van de beroemde professor Ulrich Huber wilde ik ook bijdragen aan onze woonstee, en onze zoon Ulrich had daar als jonge vader ook belang bij; hij had juist de functie van secretaris bij Gedeputeerde Staten van mij overgenomen.”

,,Wij hoopten dat hij net als ik een leuke kinderschaar om zich heen zou krijgen, maar hij is helaas jong gestorven, slechts twee jaar na de verbouwing. Intussen had de architect Saagmans uit Leeuwarden een zeer goede prestatie geleverd. Het huis kreeg er een verdieping bij en werd aan beide zijden verbreed.”

,,Tot mijn genoegen zie ik dat dit tot op de dag van vandaag zo is gebleven, inclusief de noodzaak om voor het betreden van het huis een aanzienlijk aantal treden te beklimmen. Later is men het Schatzenburg gaan noemen; het zij zo.”

Een nazaat van deze heren Huber, Johannes Lambertus, deed zeer van zich spreken als patriottistisch voorman. Na de mislukte opstand van 1787 moest hij de wijk nemen naar Frankrijk en werd het huis verbeurd verklaard. Toen in 1795 de patriotten alsnog wonnen, kon hij carrière maken en in 1813 het huis terugkopen.

Het grootste deel van de 19e eeuw werd Schatzenburg bewoond door Assuerus Quaestius, jurist, kunstenaar en naar verluidt de eerste postzegelverzamelaar van Nederland. Deze vermaakte bij testament het huis aan het gasthuis Vredenhof in Dronryp, dat door de familie Huber was gesticht.

Eenmaal per jaar, op Monumentendag, wordt het hek geopend om de landschapstuin te tonen. Het is een groot park en zeer de moeite waard om te bezoeken. Het is immers duidelijk dat die ene seconde veel te weinig is.

Peter Nieuwenhuijsen

Prijsvraag

Rondom de Friese staten en stinzen wordt ook een prijsvraag gehouden. Te winnen valt een vorstelijke overnachting in een van de mooiste B&B’s van Friesland: Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Doe mee via deze link.