Herinrichten N384 tegelijk met onderhoud riolering goed voor leefbaarheid Dongjum

Inwoners van Dongjum zien samen met de gemeente kansen om de leefbaarheid te verbeteren door een herinrichting, van de provinciale weg, tegelijk met komende onderhoud aan de N384 en de gemeentelijke riolering in 2021 uit te voeren.

Het plan ‘Dongjum, leefbaar en veilig’ is opgesteld door de inwoners Dongjum samen met  deskundigen. Er is gekeken naar wat de knelpunten zijn op de weg door het dorp en wat de opgaven voor verbetering van de leefbaarheid zijn.

Dit heeft geresulteerd in een herinrichtingsplan voor de N384 binnen de bebouwde kom wat kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenschap. In het plan is zowel het onderhoud aan het asfalt en de riolering als een verbetering van de leefbaarheid opgenomen.

De totale kosten van het herinrichtingsplan worden geraamd op €827.000. Na aftrek van de beschikbare budgetten voor onderhoud asfalt en riolering, is nog €492.500 nodig om dit plan te realiseren.

De gemeente Waadhoeke heeft hiervoor €150.000 gereserveerd. Dorpsbelang Dongjum-Boer en de gemeente vragen Gedeputeerde Staten om ook een financiële bijdrage aan de leefbaarheid in Dongjum te leveren.

In 2021 wil de provincie onderhoud plegen aan de N384 door Dongjum. Waadhoeke wil dan onderhoud uitvoeren aan de riolering in de buurt van de N384. Daarmee ligt er nu een kans om het noodzakelijk onderhoud aan de provinciale weg en de riolering te combineren met het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Deze kans doet zich de komende decennia niet meer voor.

Cees de Groot namens Dorpsbelang Dongjum - Boer en wethouder Boukje Tol namens Waadhoeke overhandigden vorige week een brief en het plan ‘Dongjum, leefbaar en veilig’ aan gedeputeerde Avine Fokkens. In de brief vragen ze ook een financiële bijdrage.