Jubileumboek brassband Looft den Heer gepresenteerd

BITGUMMOLE - Bij de afsluiting van het muzikale seizoen van brassband Looft den Heer in Bitgummole is het jubileumboek ‘Noch lang net útblaasd’ gepresenteerd.

De eerste twee exemplaren werden overhandigd aan Griet Rondaan-Stienstra en Griet Dijkstra-van der Schaaf ter nagedachtenis aan hun echtgenoten Syds Rondaan en Ulbe Dijkstra, erelid van de vereniging, die in hun leven veel hebben betekend voor de brassband.

Volgend jaar jubileumfeest

‘Noch lang net útblaasd’ is geschreven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Looft den Heer. Het jubileum is door de coronamaatregelen uitgesteld tot volgend jaar.

In het boek wordt de historie van het korps beschreven dat is opgericht kort na de bevrijding. Elk geloof had in die tijd zijn eigen vereniging, dat was in Bitgum, Bitgummole en Ingelum niet anders.

Gereformeerde kerk

Uit die drie dorpen namen aanhangers van de gereformeerde kerk het initiatief om een eigen korps op te richten.

Ondanks de moeilijke jaren vijftig, toen veel leden vertrokken vanwege emigratie, militaire dienst in Nederlands-Indië of elders werk vonden, bleef er altijd een schare trouwe blazers en donateurs die samen de schouders onder Looft den Heer zetten.

Voldoende bestaansrecht

In die 75 jaar heeft het bestuur zich menigmaal afgevraagd of het korps nog wel bestaansrecht had, maar elke keer kwam men de moeilijke tijd weer te boven. Het nageslacht van de bestuursleden van het eerste uur is nog altijd lid of donateur.

Namen als De Haan, Rondaan en Dijkstra zijn vast met het korps verbonden, maar ook mensen als Gerben Brouwer, Sape Wouda en Sietze Fokkema worden nog geregeld genoemd.

Looft den Heer speelt nu de 2e divisie, en het motto is nog altijd dat ‘wy it mei-inoar dwaan moatte en dat kwaliteit en wille hân yn hân gean’.

Anno 2020 zijn er nog altijd veel acties om de vereniging financieel in het zadel te houden. Dat lukt mede dankzij een trouwe achterban.

Het jubileumboek is voor €16,00 (inclusief verzendkosten, anders €12,50) te bestellen bij martsjedejong@gmail.com.