Onderzoek naar kosten fietspaden Waadhoeke

FRANEKER ā€“ De aanleg van fietspaden in Berltsum en van Hatsum via Baaium naar Winsum is een stapje dichterbij gekomen. Een raadsbrede motie om de kosten van de vrijliggende fietspaden inzichtelijk te maken, werd door wethouder Boukje Tol omarmd. De subsidieregeling Fytsimpuls bij de provincie zal onderzocht worden en het kostenplaatje kan meegenomen worden bij de behandeling van de begroting.

 

Insprekers Rintsje Zijlstra van Dorpsbelang Baaium en Hieke Joostema maakten zich sterk voor de fietspaden. Zijlstra lichtte het belang van het fietspad van Hatsum naar Winsum toe, Joostema maakte zich sterk voor de Gernierswei in Berltsum. Er is nu een onveilige situatie op beide plekken met snel rijdend verkeer en breed landbouwverkeer. Het zijn de nog ontbrekende schakels in het fietsnetwerk, op deze plekken is het nog niet mogelijk veilig van deur tot deur te komen.

 

Kadernota

VVD en Gemeentebelangen konden zich niet vinden in alle achttien punten van de kadernota en stemden tegen. CDA, FNP, Christen Unie en SAM stemden voor de nota. ,,De ramtnota is beliedsearm. Der binne op it heden mear ûnsekerheden as sekerheden. De werferdieling fan it gemeentefûns is in ûnsekerheid, de stelpost jeugd is noch net wis.’’ aldus Hendrik Terpstra van de VVD. Doordat de meerderheid akkoord ging, werd een ontwikkelfonds van twee miljoen euro mogelijk gemaakt. Bert Vollema stelde namens de FNP voor een deel hiervan te gebruiken voor ‘in briedplak foar ûndernimmers’. Diet Bloem van de Christenunie: ,,Jeugdparticipatie Jongerenraad kan duidelijke taal worden met een deel van het budget voor de Campus in Sint Annaparochie.’’

 

Openluchtzwembad

Zoals verwacht werd ingestemd met een subsidie van 45.000 euro voor het openluchtzwembad Waadhoeke in Menaam, het voormalige Schatzenburg. Wel waren er kritische noten. Het is een dure oplossing om het zwembad toch nog een paar maanden te kunnen openen en het is geen duurzame oplossing. Kees Arendz, Gemeentebelangen: ,,Waarom subsidie voor een zwembad wat toe is aan groot onderhoud? Er moet een goede update komen qua onderhoud en qua exploitatie.’’ Ook Haije Stellingwerf van SAM was kritisch: ,,Dit is het derde jaar op rij dat er een dergelijke subsidie wordt verstrekt, het is geen duurzame oplossing. Omdat er wel veel behoefte is aan een openluchtbad, neigen we toch naar aannemen, maar er moet wel een duurzamer oplossing komen.’’

Wethouder Caroline de Pee: ,,Het is inderdaad puur voor deze drie maanden. Het verzoek kwam laat binnen, toch willen we het honoreren want er zijn veel verzoeken om toch open te gaan. Dit geeft geen garantie voor vervolg, we moeten zeker zoeken naar een duurzame oplossing.’’ Het voorstel werd aangenomen, alleen Herre Hof van Gemeentebelangen stemde tegen.