‘Vrijwilliger vervult een brugfunctie tussen vluchteling en maatschappij’

FRANEKER - Voor vluchtelingen is hulp van levensbelang. Steunpunt Vluchtelingen van de Skûle Welzijn geeft die hulp. Daarvoor wordt door de professionals samengewerkt met vrijwilligers. ,,Een heel bewuste keuze’’, zegt Joke Bandstra, directeur van De Skûle Welzijn.

,,Vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking en vervullen een brugfunctie tussen de vluchteling en de maatschappij. En ze vormen een verbindende schakel in de regio. Vrijwilligers dragen bij aan het lokale draagvlak en zijn van invloed op het wederzijdse begrip tussen de lokale samenleving en de vluchteling. Het netwerk van de vrijwilligers is een van de belangrijkste pijlers onder de integratie en participatie van de vluchteling en we hebben dringend nieuwe mensen nodig.’’

Samenhangende aanpak

Integraal werken staat bij De Skûle Welzijn hoog in het vaandel. Vanuit organisatorisch perspectief: er wordt nauw samengewerkt met andere professionals en ketenpartners die betrokken zijn bij de participatie én integratie van vluchtelingen/statushouders. En er wordt gewerkt vanuit het perspectief van de vluchteling: een gecoördineerde, samenhangende aanpak met alle aandacht voor de specifieke achtergronden van de vluchteling.

Goede start van groot belang

,,Het klinkt zo eenvoudig, maar het grillige verloop van de vluchtelingeninstroom vraagt om een specifieke en gedegen vormgeving. Wij hanteren hierbij een draaiboek dat geheel gericht is op vluchtelingen met als belangrijk uitgangspunt dat een vluchteling zich niet heeft kunnen voorbereiden op vertrek naar Nederland. Dit in tegenstelling tot andere nieuwkomers. We weten dat investeren in een goede start nieuwe Nederlanders oplevert die van hun leven en dat van hun kinderen een succes willen maken. En dat is natuurlijk van groot belang voor onze samenleving.’’

Maatwerk

Maatwerk is daarbij een sleutelwoord. ,,De problematiek van vluchtelingen hangt nauw samen met het vluchtverleden. Dit vraagt maatwerk. We weten dat deze mensen hun motivatie behouden door ze extra te activeren en steunen. Daarna begeleiden we richting zelfredzaamheid. Voor iedereen geldt dat we ze 12 tot 18 maanden intensief begeleiden. Sommigen hebben meer tijd en begeleiding nodig.

Anderen kunnen zichzelf al na een jaar redden en doen alleen een beroep op het wekelijkse spreekuur. De ervaring heeft geleerd dat nieuwe Nederlanders die zich goed begeleid en gesteund voelen, minder vaak een beroep doen op de uitkeringen en gezondheidszorg en de risico’s op sociale problemen nemen af. De vrijwilliger speelt daarbij een cruciale rol.’’

Intervisie

De vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen van De Skûle Welzijn worden aangestuurd door een coördinator. De Skûle Welzijn organiseert trainingen en intervisiebijeenkomsten voor de vrijwilligers, zodat actualiteiten, problemen en eventuele veranderingen kunnen worden doorgesproken.

Net als voor de vrijwilligers die op andere vlakken actief zijn, zorgt De Skûle Welzijn voor ondersteuning en worden afspraken tussen vrijwilliger en De Skûle Welzijn vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Joke Bandstra: ,,Het is van groot belang dat de vrijwilliger zich op alle fronten gesteund voelt.

Proces van jaren

Door de professionals zoals de coördinatoren, het Gebiedsteam en de maatschappelijke begeleiders. Zij hebben kennis van de doelgroep. Zij hebben interculturele communicatieve vaardigheden en kunnen deze delen met de vrijwilligers. Er is ook veel contact tussen de vrijwilligers onderling, die hun ervaringen uitwisselen. Want het begeleiden van vluchtelingen is niet niks, vaak een proces van vele jaren en vooral teamwork. Soms zwaar, maar zeker ook mooi en dankbaar.’’

Hecht team

De Skûle Welzijn zoekt voor het Steunpunt Vluchtelingen nieuwe vrijwilligers. Mannen en vrouwen uit de regio, die zich aangesproken voelen door dit verhaal. Die graag actief zijn in een hecht team om mensen, die huis en haard moesten ontvluchten op weg te helpen naar een nieuw en stabiel leven. ,,Kom eens praten’’, zegt Joke Bandstra. ,,We vertellen je graag over dit mooie werk.’’

Meer informatie: (Waadhoeke) Marjan van der Heide, tel: 0651422172; (Harlingen) Ginny van der Kolk, tel: 0611900383.