Cheque Rabobank voor Historisch Centrum Franeker

FRANEKER - Klaaske Panbakker heeft maandagmiddag namens het Rabobank-Coöperatiefonds Leeuwarden-Noordwest Friesland voorzitter Arjo Hillebrand van het Historisch Centrum Franeker (HCF) een cheque van € 2000 overhandigd.

Ongeveer een half jaar geleden diende het HCF ter financiering van diverse aan te schaffen apparatuur en benodigdheden een aanvraag in bij dit fonds.

Het verzoek is met een mooi bedrag gehonoreerd: voorzitter Arjo Hillebrand gaf aan erg blij te zijn met deze toekenning, omdat het HCF deze ondersteuning erg goed gebruiken.