Bestuurswisseling bij adviescommissie Hûs en Hiem

Wethouders Nel Haarsma (Waadhoeke) en Jaap van Veen (Heerenveen) zijn vrijdag toegetreden tot het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg. Haarsma als vice-voorzitter en Van Veen als penningmeester.

Wethouder Hein de Haan van gemeente Leeuwarden is de nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt Gea Wielinga op, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van zeventien van de achttien Friese gemeenten en levert de gemeenten via de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit onafhankelijk advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenzorg.

Het dagelijks bestuur bestaat naast Haarsma, Van Veen en De Haan uit Hanneke Zonderland (Weststellingwerf) en Jouke Spoelstra (Achtkarspelen). Loes Oudenaarde en Kees Kat zijn adviserend lid namens de kring Fryslân van de Bond van Nederlandse Architecten. Secretaris van het bestuur is Marc A. Visser, tevens directeur van het bureau van Hûs en Hiem.