Tzummarumer bedrijf levert herstelde molen af in Hartwerd

HARTWERD - De Oegekleastermole bij Hartwerd is grondig hersteld in de werkplaats van De Molenmakers in Tzummarum. Deze spinnenkopmolen is één van de poldermolens van Stichting De Fryske Mole.

Veel houtwerk van de molen was aangetast door de bonte knaagkever, de vijzel moest vervangen worden, de bewegende delen zijn gerestaureerd en de fundering is hersteld.

Aan de restauratie hebben medewerkers van De Molenmakers en Roosma Schilders uit Franeker hard gewerkt. De restauratiebegeleiding is gedaan door Van Reeuwijk Bouwmeester in Arum. De restauratie kost zo’n 175.000,- inclusief herstel van de fundering en schroefbak. De kosten van de restauratie worden gedekt uit de provinciale subsidieregeling monumenten en diverse fondsen.

De molen kan na de restauratie weer dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.

Vrijdag zijn de onderbouw en het bovenhuis en de kap teruggeplaatst. De molen staat weer op z’n vertrouwde plek. De wieken moeten nog worden aangebracht, dit gebeurt naar verwachting in de laatste week van juni.